Boekgegevens
Titel: Beginselen der rekenkunde
Auteur: Labberton, Alb.
Uitgave: 's-Gravenhage: Gebroeders van Cleef, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5890
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201179
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der rekenkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
telling van gelyknamig benoemde getallen (§ 48). Van een product
kan derhalve het vermenigvuldigtal alleen benoemd
zyn en steeds is hetproduct dan daarmede gelyknamig.
Zoo is b.v.:
23x75 centen = 1725 centen,
7x6dM2 = 42dM2.
§ 82. Gedurige prodncten. Als een product van twee getallen
vermenigvuldigd wordt met een derde getal, deze uitkomst met
een vierde getal enz., dan noemt men de laatste uitkomst het
gedurig product der gebruikte getallen. De getallen zelf heeten
de factoren van dat gedurig product. Zoo is b.v.:
8X3X7X5X4X6 of 20160
een gedurig product, in zyn eersten vorm alleen aangeduid, in
zijn tweeden vorm tevens uitgewerkt; 6 is dan de eerste en
8 de laatste factor.
§ 83. Eigenschap. De volgorde der factoren van een gedurig
product heeft geen' invloed op zijne waarde.
Het bewijs dezer eigenschap ligt buiten het bestek van dit
boek. Men kan zich echter door beproeving gemakkelyk van
hare juistheid overtuigen.
8X3X7X5X4X6
7X5X4X6X8X3
4X8X7X6X5X3 enz.
zijn alle gelijk 20160.
Ook kan men eenige der factoren door hun product vervan-
gen en voor bovenstaand gedurig product b.v. schryven:
8X3X35X4X6
7x20x8x18
32x7x30x3 enz.
Steeds zal de waarde van het gedurig product =:r 20160 bly ven.
§ 84. Machten. Als in een product of gedurig product de
factoren alle gelijk zyn, heet zulk een product eene macht.
Men spreekt van eene tweede macht, eene derde macht
enz., naarmate 2, 3 enz. gelyke factoren in het product voor-