Boekgegevens
Titel: Beginselen der rekenkunde
Auteur: Labberton, Alb.
Uitgave: 's-Gravenhage: Gebroeders van Cleef, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5890
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201179
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der rekenkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
van. rechts naar links voortgaande met de eenheden der Ie orde
van den vermenigvuldiger; steeds ivorden de eenheden der komende
•producten neergeschreven en de tientallen hij de dan komende tien-
tcdlen geteld; zoo ontstaat het eerste gedeeltelijke product. Nu
vermenigvuldigt men het vermenigvuldigtal met het cijfer der tien-
tallen van den vermenigvuldiger en plaatst het hierdoor ontstaande
tweede gedeeltelijke product zóó onder het eerste, dat de eenheden
der zelfde orden overal onder elkander komen te staan. Zoo gaat
men voort, tot alle cijfers van den vermenigvuldiger gebruikt zij)i,
steeds zorg dragende, dat de eenheden der zelfde orden goed onder
elkander komen.
De som der verkregen gedeeltelijke producten is dan het verlangde
product der twee gegeven getallen.
Daar de O geene waarde voorstelt (§ 25j, kan met haar ook
niet vermenigvuldigd worden; er komen daarom altijd evenveel
gedeeltelyke producten, als de vermenigvuldiger cyfers telt,
behalve de nullen. Gewoonlijk wordt alleen bij vermenigvul-
digingen van het 3e geval van gedeeltelyke producten gesproken.
Is de vermenigvuldiger grooter dan het vermenigvuldigtal,
dan plaatst men dezen boven en verwisselt dan slechts de fac-
toren van het product.
§ 8ü. By eenig nadenken zal men gemakkelijk inzien, dat
zoowel de regel (§ 79) als de vorm (§ 78) voor eene vermenig-
vuldiging niet noodzakelyk, doch alleen wenschelyk
zijn. De eigenschappen van §§ 70 en 40 geven aanleiding tot
tal van andere bewerkingen; men zou b.v. links van het ver-
menigvuldigtal kunnen beginnen en de cijfers van den vermenig-
vuldiger in ongeregelde orde kunnen gebruiken. De bewerking
zou dan echter lastiger en veel lichter onjuist worden.
§ 81. IJenoenide getallen. Daar eene vermenigvuldiging eene
verkorte optelling is, kan er geene sprake zyn van eene ver-
menigvuldiging van twee benoemde getallen. Het product
15x48 beteekent de som van vyftien getallen, elk gelyk 48.
Is nu elk der eenheden van het getal 48 b.v. een appel of
een gulden, dan zal het verlangde product 15x48 d.i. 720
appels of guldens zijn; de vermenigvuldiging is dan eene op-