Boekgegevens
Titel: Beginselen der rekenkunde
Auteur: Labberton, Alb.
Uitgave: 's-Gravenhage: Gebroeders van Cleef, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5890
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201179
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der rekenkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
30
§ 78. Gewoonlijk worden de vermenigvuldigingen van het
derde geval geschreven op deze wyze:
I. 736 II. 6853 III. 72695
300 96 3087
220800 41118 508865
61677 581560
657888 218085
224409465
Men zegt dan:
I. 3 maal 6 is 18, 3 maal 3 is 9 en 1 is 10, 3 maal 7 is
21 en 1 is 22; het product bestaat uit honderdtallen, er
komen dus nog 2 nullen achter. Telkens nl. worden de
eenheden der orde, waarmede men bezig is, neerge-
schreven de tientallen by de dan komende tientallen
geteld.
II. 6 maal 3 is 18, 6 maal 5 is 30 en 1 is 31, 6 maal 8
is 48 en 3 is 51, 6 maal 6 is 36 en 5 is 41. Het vol-
gende gedeeltelyke product zal uit tientallen be-
staan; de 7 van 27 (ontstaan uit 9X3) wordt alzoo onder
de tientallen van 41118 geplaatst en verder komt dan 9
maal 5 is 45 en 2 is 47, 9 maal 8 is 72 en 4 is 76,
9 maal 6 is 54 en 7 is 61. De som der beide gedeeltelijke
producten is dan 657888.
III. Evenals in II vindt men hier 7X 72695 is 508865 ; daarna
worden de 8X72675 tient. of 581560 tient. onder de
tient. van het eerste gedeeltelyke product geplaatst; eindelijk
komen de 3X72695 duizendt. of 218085 duizendt. onder
de duizendt. van de eerste twee gedeeltelijke producten.
De som der drie gedeeltelyke producten is dan 224409465.
§ 79. Alzoo vonden we voor de vermenigvuldiging van wille-
keurige getallen den volgenden
Regel. 3Ien schrijft den vermenigvuldiger onder het vermenig-
vuldigtcd. Dan vermenigvuldigt men het vermenigvuldigtal, hij
het cijfer *) van de eenheden der Ie orde beginnende en geregeld
*) Zie de noot op bldz. 21.