Boekgegevens
Titel: Beginselen der rekenkunde
Auteur: Labberton, Alb.
Uitgave: 's-Gravenhage: Gebroeders van Cleef, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5890
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201179
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der rekenkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
29 ■ • v•
4 maal 6 is 24 eenh., d.i. 4 eenh. en 2 tient.; 4 maal 7 tient.
is 28 tient. en 2, tient. is 30 tient., d.i. O tient. en 3 honderdt.;
4 maal 2 honderdt. is 8 honderdt., en 3 honderdt. is 11 honderdt.
d.i. 1 honderdt. en 1 duizendt.; 4 maal 9 duizendt. is 36
duizendt. en 1 duizendt. is 37 duizendtallen.
Men zal opmerken, dat het tweede geval der vermenigvul-
diging dus eene toepassing is van het eerste geval en van de
eigenschap van § 69.
§ 77. Derde geval. De beide factoren zijn > 10.
E erste'voorheeld:
Laat het product gevraagd zyn van 736 en 300.
Men zal zeggen :
300X736 =3X736 H. (§ 72) = 2208 H. (§ 76) 220800.
Dus: 300X736 = 220800.
Tweede voorbeeld:
Laat het product gevraagd zyn van 6853 en 96.
Men zal zeggen:
96 X 6853 = (6+90) X 6853 = 6 X 6853+90 X 6853 (§ 70) =
6 X 6853 + 9 X 6853 T. (§ 72) r= 41118+61677 T. (§ 76j =
657888.
Dus: 96x6853 = 657888.
Derde voorbeeld:
Laat het product gevraagd zijn van 72695 en 3087.
Men zal zeggen:
3087 X 72695 = (7+80 +3000) X 72695=: 7 X 72695+80X
72695 + 3000x72695 (§ 70) = 7x72695 + 8x72695 T.+3X
72695 D. (§ 72) = 508865 + 581560 T. + 218085 D. (§ 76) =
224409465.
Dus: 3087x72695 = 224409465.
Men zal reeds opgemerkt hebben, dat het derde geval der
vermenigvuldiging eene toepassing is van het tweede geval en
van de eigenschappen van § § 70 en 72. Ware de 3 van 3087
eene 1 geweest, dan zou in het laatste voorbeeld van deze §
ook § 71 toegepast zijn.