Boekgegevens
Titel: Beginselen der rekenkunde
Auteur: Labberton, Alb.
Uitgave: 's-Gravenhage: Gebroeders van Cleef, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5890
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201179
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der rekenkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
werking eerst na eene of meer andere bewerkingen wil hebben
toegepast.
Zoo zijn haken b.v. onmisbaar in vormen als:
4X I (5+2+13)-(84-3)|.
5X(7f6-3)-(16-9);
10x[63—2x! 30—(15-8) |].
Veelal wordt in zulke getallen-vormen het teeken der ver-
menigvuldiging weggelaten. Zoo hebben b.v. 8 X —3) en
8(7—3) gelyke waarde.
§ 74. Van de vermenigvuldiging onderscheidt men
drie gevallen:
1. De beide factoren zijn < 10.
2. Het vermenigvuldigtal is > 10 en de vermenigvuldiger
< 10.
3. De beide factoren zijn > 10.
§ 75. Eerste geval. De leide factoren zijn < 10.
Laat b.v. het product gevraagd worden van 8 en 7. Onmid-
dellijk zal men zeggen: 7x8=56. Dit geval behoort dus tot
het rekenen uit het hoofd. Al deze producten in geregelde
volgorde opgeschreven vormen te zamen de bekende tafels
van vermenigvuldiging. Deze moet men kennen alvorens
tot een volgend geval van vermenigvuldiging te kunnen over-
gaan. Het grootste van deze producten is 81.
§ 76. Tweede geval. Het vermenigvuldigtal is > 10 en de
vermenigvuldiger is <10.
Laat b.v. het product gevraagd worden van 684 en 7. Voor
7x684 zal men kunnen lezen: 7 (600+80+4) of 7 (6H.+
8T.+4E.) en volgens §§ 69 en 75 tot product krijgen:
7x6H.+7x8T.+7x4E. of 42H.+56T.+28E. of 47H.+8T.
+8E. of 4788.
Evenzoo is 4X9276 = 4(9D.+2H.+7T.+6E.) = 4x9D.+
4 X 2H.+4 X 7T.+4 X 6E. = 36D.+8H.+28T.+24E. = 37D.+
1H.+4E. = 37104.
Gewoonlijk schryft men eene dergelijke vermenigvuldiging:
4x9276=37104, en men zegt: