Boekgegevens
Titel: Beginselen der rekenkunde
Auteur: Labberton, Alb.
Uitgave: 's-Gravenhage: Gebroeders van Cleef, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5890
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201179
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der rekenkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
mm,
27
Men ziet dan, dat 6x(54-4+7)=:6X5+6x4-f-6x7, door
de eenheden eerst van links naar rechts, dan van boven naar
beneden te tellen.
§ 70. Eigenschap. Een getal icordt met eene nom vermenigvul-
digd, door dat getal met eiken term der som te vermenigvuldigen
en de komende gedeeltelijke producten samen te tellen.
Moet b.v. (5+4+7)X6 worden gevonden dan is:
(5+4+7) X 6=6 X (5+4+7) (§ 68)
=6X5+6X4+6X7 (§ 69)
=5X6+4X6+7X6 (§ 68).
§ 71. Eigenschap. Een getcd u-ordt vermenigvuldigd met eenü
term van de schaal van het talstelsel, door zooveel nullen achter
het getal te plaatsen als er nullen in dien term van de schctal
voorkomen.
Moet b.v. 1000X87 worden gevonden, dan kan men daarvoor
lezen 87X1000 (§ 68). In plaats van 87 E. verkrijgt men dan
87 D., d.i. 87 met 3 nullen er achter, omdat de duizendtallen
in een getal op de 4e plaats staan.
Dit bewys kan op eiken anderen term der schaal worden
toegepast.
§ 72. Eigenschap. Een getal wordt vermenigvuldigd met eenige
malen een' term van de schaal van het talstelsel, door te ver-
menigvuldigen met het getal dcd aamrijst, hoeveel malen die term
van de schacd moet genomen worden, en achter het komendepro-
dmt zooveel nullen te plaatsen als in dien term voorkomen.
Moet b.v. 70x9 worden gevonden, dan kan men daarvoor
lezen 9x70 (§ 68) of 9x7 tientallen, of (9x7) tientallen of
63 tientallen of 630.
Evenzoo is: 6300 X 25 = 25 X 6300 = 25 X 63 H. =(25 X 63)
H. of 25X63 gevolgd door 2 nullen.
Men zal hieronder (§ 77) zien, dat het getal, waarmede de
term der schaal moet worden vermenigvuldigd by de toepassing
dezer eigenschap, steeds < 10 is.
§ 73. In §§ 69, 70 en 72 is gebruik gemaakt van
haken ( ), | J, [ ]• Deze zijn noodig om
verkeerde opvatting te voorkomen, als men eene of andere be-