Boekgegevens
Titel: Beginselen der rekenkunde
Auteur: Labberton, Alb.
Uitgave: 's-Gravenhage: Gebroeders van Cleef, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5890
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201179
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der rekenkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
VIJFDE LES.
DE VERMENIGVULDIGING.
§ 64. Men kan zich voorstellen, dat er gevraagd wordt naar
de som van een zeker aantal gelijke getallen. Deze som kan
gevonden worden door gewone optelling. Zoo het aantal gelyke
getallen groot is, zou deze handelwijze echternog al omslachtig
zyn. Er is dan ook eene kortere bewerking, die tot dit doel
leidt, nl. de vermenigvuldiging.
§ 65. Bepaling. De vermenigvuldiging is eene letverking die,
op kortere ivijze dan door geivone optelling, de som leert vinden
van eenige gelijke getallen.
§ 66. De uitkomst van deze bewerking heet product. Het
getal dat zegt, hoeveel gelyke getallen moeten worden opge-
teld , heet vermenigvuldiger. Dat getal zelf heet ver-
menigvuldigtal. Vermenigvuldiger en vermenigvuldigtal
noemt men de twee factoren van het product.
Het teeken, waardoor de vermenigvuldiging wordt aange-
duid, is X of . (maal). Aangeduide producten zijn alzoo:
8 X 9, 5 X 3807, 83 X 956 of 8.9, 5.3807, 83.956, e. m. a.
Men zegt dan, dat 9 moet vermenigvuldigd worden met 8
en leest hiervoor 8 maal 9. Evenzoo by de twee andere voor-
beelden.
De vermenigvuldiger wordt alzoo links van het vermenig-
vuldigtal geplaatst.
§ 67. Ter verklaring van de vermenigvuldiging dienen vijf
eigenschappen, die we hier in geregelde orde zullen laten volgen.
De eerste van het vyftal wordt nu juist niet gebruikt by de
verklaring der vermenigvuldiging, doch is onmisbaar bij het
bewys van de laatste drie.