Boekgegevens
Titel: Beginselen der rekenkunde
Auteur: Labberton, Alb.
Uitgave: 's-Gravenhage: Gebroeders van Cleef, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5890
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201179
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der rekenkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
Tweede voorbeeld:
Laat het verschil gevraagd zyn van 7648 en 1739. Men zal
dan het aftrektal splitsen in 6 D. 16 H. 3 T. en 18 E. en
den aftrekker in 1 D., 7 H., 3 T. en 9 E. en zeggen: 18 E.—
9 E. = 9 E., 3 T. — 3 T. = O T., 16 H. — 7 H. = 9
H. en 6 D. — 1 D. = 5 D. De som van de overgebleven deelen
van het aftrektal is dan 5 D., 9 H., O T. en 9 E. d. i. 5909.
Alzoo: 7648 — 1739 = 5909.
Derde voorbeeld:
Laat het verschil gevraagd zyn van 846008 en 9265. Het
aftrektal wordt dan gesplitst in 845 D. 9 H. 10 T. en 8 E.,
de aftrekker in 9 D. 2 H. 6 T. en 5 E. Het verschil bedraagt
dan 836 D. 7 H. 4 T. en 3 E. d.i. 836743.
Alzoo: 846008 — 9265 = 836743.
Het derde geval der aftrekking is dus eene toepassing van
de eigenschap van § 53 en van het Ie en 2e geval.
§ 58. Uit de bepaling, in § 51 van de aftrekking gegeven
volgt de
Eigenschap. Van ellse aftreMing is het aftrelctal gelijk aan de
som van het verschil en den aftrekker.
Deze eigenschap wordt veelvuldig toegepast zoowel door
6-jarigen e. a., die bezig zyn met de aftrekkingen van het Ie
geval, als in het dagelijksch leven.
§ 59. Gewoonlijk schrijft men de in § 57 behandelde aftrek-
kingen van willekeurige getallen aldus:
I. 17689 II. 7648 III. 846008
463 1739 9265
17226 5909 836743
De eenheden eener zelfde orde staan dan recht onder elkander.
Men begint af te trekken bij de eenheden en zegt:
I. 3 van 9 is 6, 6 van 8 is 2, 4 van 6 is 2 , O van 17 is
17. Zoo wordt het verschil dadelyk in den vereischten
vorm neergeschreven.
II. 9 van 18 is 9, 3 van 3 is O, 7 van 16 is 9, 1 van 6
is 5. De 4 en de 7 van het aftrektal zyn nl. ééne een-