Boekgegevens
Titel: Beginselen der rekenkunde
Auteur: Labberton, Alb.
Uitgave: 's-Gravenhage: Gebroeders van Cleef, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5890
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201179
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der rekenkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
Het derde geval is dus eene toepassing van de eigenschap
van § 39 en van het Ie en 2e geval.
§ 45. Gewoonlyk plaatst men de bewerking aldus:
4973
728
95
459
6
6261
De eenheden eener zelfde orde staan dan recht onder elkander.
Men begint op te tellen by de eenheden en zegt: 3 en Sis 11,
11 en 5 is 16, 16 en 9 is 25, 25 en 6 is 31 dus 3 T. en 1 E.
De eenheid wordt geschreven en de 3 T. worden by de andere
T. geteld. Verder zegt men: 3 en 7 is 10, 10 en 2 is 12,
12 en 9 is 21, 21 en 5 is 26 nl. 26 T. dus 2 H. en 6 T.
De 6 T. worden geschreven en de 2 H. worden by de andere
H. geteld. Men heeft dan: 2 en 9 is 11, 11 en 7 is 18, 18
en 4 is 22 nl. 22 H. d. i. 2 D. en 2 H. De 2 H. worden
geschreven en de 2 D. bij de nog overige 4 D. geteld. Die
optelling geeft nog 6 D. Derhalve is de geheele som 6 D. 2 H.
6 T. en 1 E. of 6261.
§ 46. Alzoo vonden we voor de optelling van eenige wille-
keurige getallen den volgenden
Regel. Men schrijft cle getallen zoodanig op, dat de cijfers, die
eenheden eener zelfde orde voorstellen, recht onder ellcander komen
te staan. Men begint dan de optelling bij de rij van de eenheden
der orde en gaat hiermede geregeld van rechts naar links
voort. Is eene gedeeltelijke som minder dan 10, zoo wordt zij
neergeschreven, is zij 10 of meer dan ivorden alleen hare eenheden
neergeschreven en hare tientallen bij de eenheden der volgende orde
geteld. De laatste gedeeltelijke som wordt voluit neergeschreven.
§ 47. Wie § 44 goed begrypt zal evenwel inzien, dat de
regel (§ 46) en de vorm (§ 45) voor de optelling niet nood-
zakelyk, doch alleen gemakkelijk zijn. Men kan de getal-
len ook wel geheel willekeurig onder elkander schryven en de