Boekgegevens
Titel: Beginselen der rekenkunde
Auteur: Labberton, Alb.
Uitgave: 's-Gravenhage: Gebroeders van Cleef, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5890
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201179
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der rekenkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
DEKDE LES.
DE OPTELLING.
§ 36. Men kan zich voorstellen, dat er gevraagd wordt,
hoeveel eenheden twee of meer getallen te z amen tellen, d.i.
welk getal evenveel eenheden bevat, als die twee of meer ge-
tallen by elkander. De rekenkundige bewerking, die het
antwoord leert geven op dergelyke vragen, heet optelling.
§ 37. Bepaling. De optelling is eene Jmverlàng, die een getal
leert vinden, dat evenveel eenheden levât als twee of meer ge-
geven getallen te zamen.
§ 38. De uitkomst van deze bewerking heet som; elk der
gegeven getallen is een term van die som. De som is g root er
of meer dan een harer termen.
Het teeken waardoor de optelling wordt aangeduid is +.
Aangeduide sommen zijn alzoo : 3 -f- 8, 276 4-7,73+ 9 + 945
e. m. a. Men zegt dan, dat 8 moet opgeteld worden bij 3,
of dat 3 moet vermeerderd worden met 8.
§ 39. Om de optelling te verklaren dient de volgende
Eigenschap. Het heeft geen' invloed op de waarde eener som,
als een of meer harer termen in dselen worden verdeeld, ten einde
eerst eenige dezer deelen tot één getal te vereenigen.
Deze eigenschap volgt onmiddellgk uit de grondeigenschap
der getallen. Zoo toch worden immers alle eenheden van de
opgegeven getallen ook behoorlyk meegeteld.
§ 40. Ook gebruikt men somtijds by de optelling de
Eigenscliap. De volgorde van de termen eener som heeft geen^
invloed op hare waarde.
Evenals die van § 39 is deze eigenschap een onmiddellyk
gevolg van de grondeigenschap der getallen.