Boekgegevens
Titel: Beginselen der rekenkunde
Auteur: Labberton, Alb.
Uitgave: 's-Gravenhage: Gebroeders van Cleef, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5890
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201179
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der rekenkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
161
dan de wettelyke of nominale waarde der munt. De in-
ner lyke waarde eener munt of de reëele waarde hangt af
van de hoeveelheid edel metaal, die zij bevat. De munten,
waarby nominale en reëele waarde niet veel verschillen heeten
standpenningen, de overige zgn pasmunten. Met stand-
penningen mag elke schuld worden voldaan, pasmunt behoeft
slechts tot zeker bedrag te worden aangenomen. In ons land
b.v. behoeft de bronzen pasmunt slechts te worden aangenomen
tot een bedrag van 25 cents en de zilveren tot hoogstens f 10.
§ .301. Sommige landen hebben alleen gouden standpenningen
b.v. Groot-Brittannië en Ierland, Portugal en de drie Scandina-
vische Rijken, andere alleen zilveren, o. a. Oostenryk-Hongarije
en Rusland. Kog andere gebruiken beide edele metalen voor
het aanmunten hunner standpenningen o. a. Nederland, Frankrijk,
België, Zwitserland, Italië, Spanje, Duitschland, de Vereenigde
Staten v. Noord-Amerika enz.
Daarom zegt men, dat de eerstgenoemde landen den enkelen
(gouden) muntstandaard, de daaropvolgende den enkelen
(zilveren) muntstandaard hebben, en de laatsgenoemde
den dubbelen muntstandaard hebben. Standaard be-
teekent dan hier grondslag.
Door de ryke opbrengst der Amerikaansche zilvermijnen in
de laatste jaren is de waarde van het zilver zeer gedaald en
niet meer (als vroeger) '/ig a V, g van die van het goud.
Daarom is tegenwoordig het verschil tusschen de wettelyke
(nominale) en de innerlyke (reëele) waarde der zilveren stand-
penningen veel grooter dan vroeger. Zoo is b.v. de innerlijke
waarde van een' Nederl. ryksdaalder tegenwoordig nog geen
ƒ 2. Door de regeeringen der onderscheidene landen, waar de
dubbele standaard bestaat, is dan ook de vrije aanmunting van
zilvergeld geschorst. De Regeering laat zooveel zilvergeld slaan,
als voor de behoefte van het dagelijksch verkeer vereischt
wordt. Ook in ons land kunnen particulieren alleen gouden
standpenningen doen aanmunten; dit geschiedt ook op de Rijks-
munt, tegen vergoeding van een zeker muntloon (ƒ 5,50 per
KG. zuiver goud).
11