Boekgegevens
Titel: Beginselen der rekenkunde
Auteur: Labberton, Alb.
Uitgave: 's-Gravenhage: Gebroeders van Cleef, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5890
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201179
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der rekenkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
158
De vierk. geogr. mijl = 5486,36 HA.
. Het Amst. Last (granen) (=: 27 mud of 24 ton of 36 zak
= 108 scliepel) = 30,04 HL.
Het Amst. pond (= 16 ons = 32 lood) = 0,494 KG.
Het medicinale pond (= 12 ons = 96 drachme = 288
scrupel =: 5760 grein) = 0,375 KG.
§ 296. Behalve de in deze les behandelde maten spreekt men
nog van tijdmaten, hoekmaten, papiermaten en der-
gelijke. Men zie o.a. §49 N°. 15—17. Hare indeeling mogen
we als bekend onderstellen.
§ 297. Opgaven.
1. Wat verstaat men door een stelsel van maten en ge-
wichten ?
2. Hoeveel eenheden zijn noodig voor de verschillende
metingen, die in het dagelijksch leven voorkomen?
3. Aan welke eischen moet een goed stelsel van maten en
gewichten voldoen? In hoeverre voldoet het metriek
stelsel van maten en gewichten aan deze eischen?
4. Wat is de grondslag van dit stelsel ? Hoe heeft men dezen
verkregen ?
5. Hoe zijn de eenheden voor de vlaktematen, de ruimte-
maten, de inhoudsmaten en de gewichten uit dezen
grondslag afgeleid?
6. 7A]n er werkelijke vlaktematen en ruimtematen?
7. Wat hebt ge opgemerkt omtrent den vorm, de grondstof, de
inrichting van de verschillende hier telande bestaande Liters ?
8. Wat hebt ge dienaangaande opgemerkt bg de in ons land
gebruikelijke gewichten?
9. De afmetingen van den Liter zijn 2,154.. X zoo groot als die
van den deciliter. Hoe zoudt ge zelf dit getal kunnen vinden ?
10. Een geogr. mijl is 7407 M., een vierk. geogr. mijl
5486,36 HA. Hoe zoudt ge deze getallen zelf kunnen
vinden? (§ 295).
11. Welke afkortingen kent ge bg het schrgven van de ver-
schillende namen voor maten en gewichten ?
12. Heeft de letter d (deci) dezelfde beteekenis in dL.,