Boekgegevens
Titel: Beginselen der rekenkunde
Auteur: Labberton, Alb.
Uitgave: 's-Gravenhage: Gebroeders van Cleef, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5890
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201179
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der rekenkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
I J-iiaap
156
Dekagram 4 Gram 3 decigram 5 centigram. Doch evengoed
staat er 27 KG. 684,35 gram, enz.
§ 291. In ons land werd het metriek stelsel ingevoerd in den
Franschen tijd. In 1816 werd deze aangelegenheid door Koning
Willem I zoodanig geregeld, dat na 1821 hier te lande het nieuwe
stelsel in gebruik was met behoud van allerlei vroegere namen , die
aan andere maten hadden toebehoord. Eerst de wet van 1869,
1 Januari 1870 in werking getreden, bepaalde voor ons land
de invoering van het metriek stelsel in zyn' ongewyzigden
vorm. Ook de systematische benamingen der verschillende
maten en gewichten zyn toen verplichtend geworden. Bij deze
wet werd verder alles wat de inrichting en het gebruik der
verschillende maten en gewichten betreft, tot in de kleinste
bijzonderheden vastgesteld.
§ 292. Langzamerhand is in ons land voor de verschillende
namen van maten en gewichten eene v e r k o rt e sehr ij fw ij z e
in gebruik gekomen. Meter wordt dan geschreven M., vierkante
Meter M^, kubieke Meter M^, Liter L., Gram G. De voor-
woorden van de namen der veelvouden worden door eene hoofd-
letter, die van de namen der onderdeelen door eene kleine letter
aangeduid. Alzoo is DS. = Decastere, MG. Myriagram,
KL. = Kiloliter, dM^ = vierkante decimeter, mM» =
kubieke millimeter, enz. Derhalve schryft men b.v.:
328,67920535 Stere = 32 DS. 8 S. 6 dS. 7 cS. 9,20535 mS.
of ook: = 328 M^ 679 dM» 205 cM» 350 mM».
67,93868.3075 Hectare = 67 HA. 93 A. 86,83075 cA.
of ook: = 67 HM2 93 DM^ 86M2 83 dM^ 7 cM^ 50 mM^.
27,93802 Hectoliter = 27 HL. 9 DL. 3 L. 8 dL. 2 mL.
5,207075 Kilogram = 5 KG. 2 HG. 7 G, 7 cG. 5 mG.
§ 293. In de Nederlandsche koloniën is het metriek stelsel
van maten en gewichten nog niet ingevoerd.
In Oost-Indië geldt voor lengtemaat op Java een paal
van 400 Eijnl. Roeden = 1506,943 M.; op Sumatra een paal
van graad 1851,8519 M.; voor vlaktemaat een bouw
(baboe) (= 500 Rijnl. vierk. roede) = 7096,49 M^ voor
inhoudsmaat (natte waren) de Indische kan = 1,515 L.,