Boekgegevens
Titel: Beginselen der rekenkunde
Auteur: Labberton, Alb.
Uitgave: 's-Gravenhage: Gebroeders van Cleef, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5890
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201179
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der rekenkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
155
De indeeling der ruimtematen is d u i ze n d dee 1 ig, daar
kuben 1000-maal zoo groot of zoo klein worden, als hunne
zyden 10-maal zoo groot of zoo klein worden gemaakt.
Men zal 85,3825 Stere dus kunnen lezen: 85 Stere 382,5
millistere. Doch ook: 85 Stere 3 deelstere 8 centistere 2,5
millistere, daar de namen deelstere en centistere ook in gebruik
zijn.
Voor ruimtematen kunnen ook dienen de andere kuben, die
lengtematen tot zijden hebben. Men heeft daarom nog den
kubieken decimeter, den kubieken centimeter, den kubieken
millimeter.
Alzoo is 1 Stere 1 kubieke Meter, 1 millistere = 1
kubieke decimeter. Men zal 32,7096385 Stere dus kunnen lezen:
32 kubieke Meter of Stere 709 kubieke decimeter of millistere
638 kubieke centimeter en 500 kubieke millimeter.
§ 289. Als eenheid der inhoudsmaten voor het meten van
onderscheidene handelswaren werd vastgesteld: de Liter. De
Liter heeft evenveel inhoud als de kubieke de«imeter of milli-
stere. De Liter voor droge waren is anders van vorm dan die
voor sommige natte waren, (b.v. sterke dranken).
By het meten van groote hoeveelheden wordt gewoonlyk de
Hectoliter (100 Liter) als eenheid aangemerkt.
De indeeling der inhoudsmaten is tiendeelig'. Men zal
^397,2875 Liter dus kunnen lezen: 397 Liter 2 deciliter 8 centi-
liter 7,5 milliliter of ook: 3 Hectoliter 97,2875 Liter en op
nog tal van andere wyzen.
§ 290. Voor de gewichten werd als eenheid aangenomen
het gewicht van 1 kub decimeter gedistilleerd water van 4 ■ C.
(water heeft dan de grootst mogelijke dichtheid). Uiterst nauw-
keurig werd deze weging volbracht en daarna een standaard-
gewicht van platina gemaakt, dat te Parys bewaard wordt.
Deze eenheid heet Kilogram. Voor kleinere gewichten is de
eenheid een gram, d.i. het 0,001 deel van een Kilogram of
het gewicht van één kub. centimeter zuiver water van 4° C.
De indeeling der gewichten is tien dee lig. Men zal 27,68435
Kilogram dus gewoonlyk lezen: 27 Kilogram 6 Hectogram 8