Boekgegevens
Titel: Beginselen der rekenkunde
Auteur: Labberton, Alb.
Uitgave: 's-Gravenhage: Gebroeders van Cleef, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5890
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201179
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der rekenkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
154
kunnen dus in onderscheidene landen van elkander afwijken.
Ditzelfde geldt evenzeer van de inhoudsmaten en de gewichten.
§ 287. Voor de vlaktematen werd de vierkante Deca-
meter ■— een vierkant met eene zijde van 1 Decameter — als
eenheid aangenomen. Deze eenheid noemde men Are. Zij werd
niet in werkelijkheid gemaakt, daar de meetkunde alle vlakken
leert berekenen; de uitkomsten van dergelijke berekeningen
worden dan in de vierkante maat uitgedrukt.
De indeeling der vlaktematen is h o n d e r d deel ig, daar
vierkanten 100-maal zoo groot of zoo klein worden , als hunne
zijden 10-maal zoo groot of zoo klein worden genomen.
Men zal 4325,68 Are dus kunnen lezen: 43 Hectare 25 Are
68 centiare.
Voor vlaktematen kunnen ook dienen de andere vierkanten,
die lengtematen tot zijden hebben. Men heeft daarom nog den
vierkanten Meter, den vierkanten decimeter, den vierkanten
centimeter, den vierkanten millimeter. Vooral met het oog op
kleine vlakken zijn deze laatste vlaktematen onmisbaar. Grootere
vlakken (b.v. de grootte van landen) worden wel uitgedrukt
in vierkante Kilometers. Ons land o. a. is ongeveer 33000 vierk.
Kilometers groot.
Alzoo is 1 centiare = 1 vierkante Meter, 1 Hectare = 1
vierkante Hectometer. Men zal 29735,8768295 Are dus kunnen
lezen: 297 Hectare 35 Are 87,68295 centiare en ook: 2 vierk.
Kilometer 97 vierk. Hectometer 35 vierk. Decameter 87 vierk.
Meter 68 vierk. decimeter 29 vierk. centimeter 50 vierk. milli-
meter en zoo men wil nog op tal van andere wijzen.
§ 288. Voor de ruimtematen werd de kubieke Meter
— een kubus met eene zijde van 1 Meter — onder den naam
Stere als eenheid aangenomen. De kubieke Meter of Stere be-
hoefde niet in werkelijkheid te worden gemaakt; hy zou ook
weinig nut kunnen doen. (Alleen voor het meten van brandhout
bestaat een Stere). Even als by de vlakken het geval was,
leert de meetkunde den inhoud der lichamen berekenen en
de uitkomsten van dergelyke berekeningen worden dan in
de kubieke maat uitgedrukt.