Boekgegevens
Titel: Beginselen der rekenkunde
Auteur: Labberton, Alb.
Uitgave: 's-Gravenhage: Gebroeders van Cleef, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5890
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201179
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der rekenkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
153
en de verbonden Staten (22 leden) werd daarop de verdere
inrichting van het stelsel in alle bijzonderheden geregeld en
vastgesteld.
§ 285. Men noemde de eenheid der lengtemaat: Mètre (Meter),
waarnaar het stelsel den naam: système métrique (Metriek
stelsel) ontving.
Van den Meter werden 2 s tan d aar d s van platina gemaakt,
die thans te Pargs en de Delft berusten. Deze geven de juiste
lengte aan by een' warmtegraad van 0° C.
By latere nog nauwkeuriger metingen is gebleken, dat het
vierde deel van den aardomtrek moet gesteld worden op 10000855
Meters, zoodat thans de Meter-standaards van Parys en Delft
moeten beschouwd worden als de grondslag van het metriek
stelsel van maten en gewichten.
§ 286. Als veelvouden van den Meter werden aangenomen:
10 Meter, 100 Meter, 1000 Meter, 10000 Meter en als onder-
deelen: 0,1 Meter, 0,01 Meter, 0,001 Meter. (Zie § 282 N°. 3).
De namen voor de nieuwe lengtematen werden gevonden door
de grieksche woorden Deca (10), Hecto (100), Kilo (1000),
Myria (10000) en de latijnsche deci (0,1), centi (0,01),
mil li (0,001) vóór het woord Meter te plaatsen. Dezelfde
voorwoorden worden ook by de namen der andere maten ge-
bruikt.
Men zal dus 369538,675 Meter kunnen lezen : 36 Myriameter *)
9 Kilometer 5 Hectometer 3 Decameter 8 Meter 6 decimeter
7 centimeter 5 millimeter. Of ook: 369538 Meter 675 milli-
meter.
By het meten van groote lengten (b.v. van wegen enz.)
wordt niet de Meter, maar de Kilometer als eenheid aangemerkt.
Men denke slechts aan de mylpalen langs onze straatwegen.
Vorm, grondstof, samenstelling enz. der onderscheidene in
gebruik zynde lengtematen worden voor ieder land door eene
Rijkswet geregeld overeenkomstig hun doel en bestemming, en
*) Opzettelijk zijn de veelvouden der eenheid met eene hoofdletter, de
onderdeelen met eene kleine letter ge.schreven.