Boekgegevens
Titel: Beginselen der rekenkunde
Auteur: Labberton, Alb.
Uitgave: 's-Gravenhage: Gebroeders van Cleef, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5890
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201179
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der rekenkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
147
malen (nauwkeuriger) verlangd, dan behoeft men slechts de
deeling verder voort te zetten.
§ 276. Bewerkt men de deelingen van § 275 volgens § 231,
dan verkrygt men:
T .. O O. 1472 336 100 1472 1472
I. 14,72 : 3,36=-- : ,00=3-^>< lOO = W
II. 135,76 : 8,7635=L3^ : 87635^10000 1357
100 10000 87635^ 100
13576 10000 13576
______y___=________V 104-2
87635 100 87635
10000 100 54 ^10000
28769 100 28769
________y__—_________ . 104—2
54 10000 54 ■
Volgens § 273 kunnen dan deze quotienten verder worden
uitgewerkt.
§ 277. Vatten we het geleerde in § § 274 en 275 samen,
dan vinden we voor de deeling van decimale breuken of ge-
tallen den
Regel. Men schrijft deeler en deeltal op als hij deelingen met
geheele getallen; vermenigviddigt dan deeltal en deeler met een"
zoodanigen term vcvn de schacd van het tcdstelsel, dat de
deeler een geheel getal ivordt, voert (km de hewerking
idt, alsof Heene deeling van geheele getcdlen ware en schrapt
rechts van het quotient zooveel decimcden af, als er van het deel-
tal, de bijgeschreven nullen medegeteld, gebruikt zijn.
In § 276 zagen we, dat de deeling der tiendeelige breuken
op de wijze der gewone breuken geene bekorting aanbrengt
en evenzeer neerkomt op eene deeling van geheele getallen, n.l.
deeltal en deeler, beide zonder decimaalpunt. Bij het eerste
voorbeeld werd dan onmiddellijk het juiste quotient verkregen,
bij het tweede moest het gevonden quotient nog worden ver-
menigvuldigd, bij het derde gedeeld door een" term van de
schaal van het talstelsel met zooveel nullen als het verschil der
aantcdlen gebruikte decimalen in deeler en deeltal bedraagt.