Boekgegevens
Titel: Beginselen der rekenkunde
Auteur: Labberton, Alb.
Uitgave: 's-Gravenhage: Gebroeders van Cleef, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5890
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201179
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der rekenkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
144
§ 222 het product verder te bepalen. Elke andere handel wyze
is zeer langwylig en in hooge mate onpractisch. By het
rekenen in het dagelijksch leven komt het bepalen van derge-
lijke producten niet voor.
§ 272. Bij de deeling van decimale breuken en getallen
onderscheiden we drie gevallen:
1. Deeler en deeltal zyn geheele getallen, het quotient is
een decimaal getal of eene decimale breuk.
2. De deeler is een geheel getal, het deeltal eene tiendeelige
breuk of een tiendeelig getal.
3. Deeler en deeltal beide zijn decimale breuken of decimale
getallen.
(Men vergelijke hiermede § 228).
§ 273. Eerste geval. Deeler en deeltal zijn heide geheele ge-
tallen, het qmtient evenwel hevat een of meer decimalen.
Dit geval is reeds geheel behandeld in § 229 (eerste geval
van de deeling van gewone breuken) en §§ 237—244 (herlei-
ding van gewone breuken tot tiendeelige. Men zie o.m. de
deeling van § 238. Daar werd gevonden:
43 : 80=0,5375.
Evenzoo is:
4361 : 500=8,722.
Men weet reeds, dat het quotient van eene dergelyke deeling
eene eindige of eene repeteerende tiend, breuk zal opleveren,
hetgeen afhangt van den deeler.
§ 274. Tweede geval. De deeler is een geheel getal, het deeltal
eene decimale hreulc of een decimaal getcd.
Zij b.v. het quotient gevraagd van 0,276 en 16. Yoor het
deeltal kan men lezen 276 duizendsten, zoodat dan :
0,276 : 16=276 duizendsten : 16=17,25 duizendsten=0,01725.
Evenzoo is:
786,45 : 25 = 78645 honderdsten : 25=3145,8 hond. = 31,458.
Zoo sluit zich deze deeling geheel bij die dergeheele getallen aan.
Door dergelyke opgaven volgens § 230 te behandelen ver-
krygt men:
0,276: 16="",,
786,45 : 25="M5/^o„ :