Boekgegevens
Titel: Beginselen der rekenkunde
Auteur: Labberton, Alb.
Uitgave: 's-Gravenhage: Gebroeders van Cleef, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5890
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201179
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der rekenkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
143
Richt men cle vermenigvaldiging in, als in § 222 geleerd is,
dan verkrijgt men:
5,42 X 39,867='«/, ooX^ss"/, 000='""'^" V, 00000=216,07914.
Tusschen beide wijzen van handelen bestaat geen wezen-
lek verschil. Gewooniyk verkiest men de eerste boven de
tweede, zoodat dan de vermenigvuldiging der decimale breuken
of getallen geheel met die der geheele getallen overeenkomt.
Men vergete evenwel niet, dat de verklaring van de beteekenis
van dergelijke producten niet mogelijk is zonder kennis der ge-
wone breuken.
§ 269. De gewone vorm van dergelijke vermenigvuldigingen
is deze:
39,867
5,42
79734
159468
199335
216,07914
Men denkt zich dan de beide factoren als geheele getallen;
daarvoor moet de eene factor met 1000 en de andere met 100
vermenigvuldigd worden (§ 263); het product is dan 100000-
maal zoo groot geworden als 'tzijn moet; daarom wordt het
dan door 100000 gedeeld, hetgeen geschiedt door 5 cijfers af
te schrappen (§ 265). Het product heeft dus 5 decimalen, d. i.
evenveel als de beide factoren samen.
§ 270. Alzoo geven §§ 267—269 voor de vermenigvuldiging
van decimale breuken of getallen den volgenden
Regel. Me7i schrijft cle heide factoren onder ellcander als geheele
getallen en vermenigviddigt zonder op de decimacdpunten acht te
geven; daarna u-orden in het aldus verhrecjen product aan de,
rechterzijde zooveel cijfers afgeschrapt cds er decimalen in de heide
factoren te zamen zijn.
§ 271. 't Zou kunnen gebeuren, dat een der factoren van het
verlangde product, of wel beide, zuiver of gemengd repeteerende
tiendeelige breuken zyn. Dan worden zulke factoren eerst tot ge-
wone breuken of gemengde getallen herleid, om daarna volgens