Boekgegevens
Titel: Beginselen der rekenkunde
Auteur: Labberton, Alb.
Uitgave: 's-Gravenhage: Gebroeders van Cleef, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5890
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201179
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der rekenkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
142
Men zal waarschijnlijk reeds opgemerkt hebben , dat de eigen-
schap dezer § slechts eene algemeene toepassing is van die
van § 109. Daar werden alleen geheele getallen als deeltallen
gebezigd, hier ook decimale en decimale breuken. Daar moest
ook nog gesproken worden van de rest der deeling, hier is
geen sprake meer van rest of van al of niet opgaande deelingen.
§ 266. By de vermenigvuldiging van decimale
breuken en getallen onderscheiden we twee gevallen:
1. Een der factoren is een decimaal getal of eene decimale
breuk, de andere is een geheel getal.
2. Beide factoren zijn decimale getallen of decimale breuken.
(Men vergelyke hiermede § 220).
§ 267. Eerste geval. Een der factoren is een decimaal getal
of eene decimcde breuk.
De gewone bepaling der vermenigvuldiging (§ 65) geldt
ook hier.
Zij b.v. het product gevraagd van 6,0785 en 23. Men heeft
dan de som te bepalen van 23 getallen, elk gelyk 6,0785. Voor
het vermenigvuldigtal kan men lezen 60785 tienduizendsten.
Derhalve is:
23x6,0785=23x60785td.=1398055td.=139,8055.
Door deze opgave volgens § 221 te bewerken verkrijgt men :
23 X 6,0785=23 X „„^^=139,8055.
De eerste handelwyze sluit zich geheel aan by de bewerkin-
gen met geheele getallen en is de eenig mogelijke, als men de
tiendeelige breuken leert vóór de gewone.
§ 268. Tweede geïal. Beide factoren zijn decimale cjetcdlen of
decimale breuken.
Zij b.v. het product gevraagd van 39,867 en 5,42. De gewone
bepaling der vermenigvuldiging is hier niet meer van toepassing.
Volgens § 222 beteekent vermenigvuldigen met 5,42 of 542
honderdsten of het honderdste deel van het vermenigvul-
digtal 542-maal nemen. Daarom is:
5,42 X 39,867=542xViooX39,867=542xO,39867 (§ 265)=
=216.07914 (§ 267).