Boekgegevens
Titel: Beginselen der rekenkunde
Auteur: Labberton, Alb.
Uitgave: 's-Gravenhage: Gebroeders van Cleef, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5890
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201179
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der rekenkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
136
elkander, zoodat ook de deelen van eenzelfde orde in ééne ry
komen te staan en de optelling geschieden kan geheel op de
wyze van die der geheele getallen, verkrygt men echter:
12,7
0,03
6,017
4,0539
0,793
3,49
27,0839
Deze vorm van bewerking is de eenig gebrnikelyke, als de
som van decimale breuken of getallen wordt verlangd. Men
zal licht inzien, dat er, wat 't wezen der zaak betreft, weinig
of geen verschil is tusschen de eerste of tweede manier van
optellen; vooral als nog de ledige plaatsen achter de decimaal-
punten met nullen worden aangevuld, zoodat dan al de termen der
som 4 decimalen hebben en de breuken alle in tienduizendsten
geschreven zyn.
§ 257. Alzoo vinden we voor de optelling van tiendeelige
breuken en getallen, hetzy onbenoemd of benoemd den
Regel. Men schrijft de termen der som zoodanig op, dat al
de decimacdpunten, en hierdoor ook al de deelen eener zelfde
orde, recht onder elkander komen te staan. Hierna denkt of
schrijft men nullen op de ledige plaatsen achter de decimaal-
punten, zoodat alle getallen evenveel decimalen tellen, en vei-richt
verder de optelling als Uj geheele getallen.
§ 258. 'tKan zich voordoen, dat sommige termen der som
geene eindige, doch repeteerende tiendeelige breuken of
getallen zyn. Dan worden de perioden eenige malen doorgeschreven,
totdat de som weder eene periode vertoont. Zij b.v. de som gevraagd
van 3,768, 5,2?, 15,8,2^6 en 0,570. Men zal dan verkrijgen:
3,768
5.27777777 .
15,87878787 .
8,23636363 .
0,57333333 .
33,73426260 ,