Boekgegevens
Titel: Beginselen der rekenkunde
Auteur: Labberton, Alb.
Uitgave: 's-Gravenhage: Gebroeders van Cleef, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5890
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201179
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der rekenkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
133
3. Is de deeling van § 238 eene verhoudings- of eene ver-
deelingsdeeling?
4. Maak N". 2 ook met belinlp van § 238.
5. Hoeveel decimalen zullen de tiendeelige breuken tellen,
die ontstaan door herleiding van de gewone breuken:
19; 439; 83; 527; ?
/320 > /SSOO , 1256' is 1250
6. Waarom geven de breuken V131 Vyj ^/s enz. en de breuken
''/151 ^''72 eindelooze tiendeelige breuken
als quotient der deeling van noemer op teller ?
7. Waarom moeten al deze eindelooze breuken ook repe-
teerend zyn?
8. Hoe hebben we hu de tiendeelige breuken nader leeren
verdeelen? Welke bepalingen geeft ge voor deze ver-
schillende soorten van tiendeelige breuken?
9. Maak nu een overzicht (schema) van al de verschillende
soorten van getallen, die in dit boek besproken zyn.
10. Zeg, zonder ze eerst te herleiden , of de tiendeelige breuken,
die gelijk zijn aan , s/,,, 13-^,
19' 16/ 17/ 29; 16/ 17; 17; 23/ 16; 43;
;22 1 /23 ' '27' /33 ' /35 ' /3G ' /48' /7I' ;75' ;991
"'/i43' '"/i05' ''/i75' """/looi ^^iver of gemengd
repeteerend zullen zyn.
11. Welken noemer kan eene gewone breuk gehad hebben,
die, bij herleiding, eene eindige tiendeelige breuk met
3 decimalen opleverde?
12. En als de tiendeelige breuk eens eene eindige met 5
decimalen geweest ware?
13. Hoeveel verschillen 0,73 en 0,U, 0,976 en 0,970?
14. Hoeveel verschillen 0,0780, 0,6!f89(4 en 0,67896^ van
0,6785^676?
15. Schryf de grootste en de kleinste waarden op voor de
vormen O, . . en O, . .., waarvan respect, het laatste cijfer
en de laatste 2 cyfers repeteeren. (Elk puntje vervangt
een cijfer).
16. Hoeveel cyfers zullen er voorkomen in de periode der
tiend, breuken, ontstaan door herleiding van "/g, Yn >
5/ 11/ 10/ 13 11/ 100/ 9
'7 ' /l3 ' /ai > 27 1 '37 ) '101 •