Boekgegevens
Titel: Beginselen der rekenkunde
Auteur: Labberton, Alb.
Uitgave: 's-Gravenhage: Gebroeders van Cleef, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5890
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201179
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der rekenkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
132
Zoo is b.v.:
20,j4?i=20«/oo=20=/,,.
13,8J6=13+O,0J+0,2=13+67,
§ 253. Door middel der §§ 240 en 250 kunnen we zonder
voorafgaande herleiding bepalen, hoeveel cijfers eener gemengd
repeteerende breuk, die uit eene gewone breuk zal ontstaan,
niet en hoeveel wel zullen repeteeren. Men heeft daartoe
slechts te letten op de factoren van den noemer. Zoo zal b.v.
13
honderdsten =
'V41 o^f niet en twee wel repeteerende cyfers in
de decimale breuk vertoonen. Want:
13 _25X13_ 325
"2Xlï"~"l02^ir~100x 11
=29"/, I honderdsten =0,29«/,, =:0,29{ij4.
Zoo is ook:
honderdsten =
9V, honderdsten = 0,095/, =0,09 J14285 ^
zoodat 2 cijfers niet en 6 cyfers wel repeteeren. Uit de 2
factoren 5 en den factor 7 van den noemer 175 was dit vooruit
op te maken geweest.
Men boude hierby evenwel in 'toog, dat het hier gezegde
alleen geldt voor onvereenvoudigbare breuken. Zoo zou b.v. voor
of ^'/ns vorm van de komende decimale breuk
geheel anders geweest zyn dan voor "'/j,^. Hoe dan?
§ 254. Opgaven.
1. Herleid tot breuken met een gelyk aantal factoren 2 en
5 in den noemer:
13/ 87/ 8/ 47; 301 17
'250> /40> /625 t /iCO' ;400 > 164'
,,, .„ 49 5^X49 6125
Aldus:
2. Herleid langs dezen weg tot tiendeelige breuken:
11/ 29/ „ 13/ 67; 71; 83/ 111'
/32 > /250I /40, /12Ö' /400 , /etO) /I250'