Boekgegevens
Titel: Beginselen der rekenkunde
Auteur: Labberton, Alb.
Uitgave: 's-Gravenhage: Gebroeders van Cleef, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5890
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201179
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der rekenkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
129
Zuiver repeteerende breuken ontstaan steeds uit breuken als
, (of deelingen als 3:7), nl. uit zulke breuken, tvaarvan de
noemer geen! enkelen factor 2 of 5 bevat, (of uit deelingen met
geen' enkelen factor 2 of 5 in den deeler).
Gemengd repeteerende breuken ontstaan steeds uit breuken
als , (of deelingen als 5 :12), nl. lüt zulke breuken, tvaarvan
de noemer, bij één of meer factoren 2 of 5, ook nog andere fac-
toren bevat, (of in deelingen met nog andere factoren dan alleen
2 of 5 in den deeler).
Het waarom van de beide laatste medegedeelde waarheden is
niet zoo heel eenvoudig en valt buiten het bestek van dit werkje.
§ 246. De cyfers eener repeteerende breuk , die geregeld terug-
keeren, noemt men het repetendum of de periode der
breuk. Gewoonlijk wordt de periode .slechts eenmaal geschreven,
terwyl dan haar eerste en laatste cyfer worden doorgestreept.
Zoo is b.v.;
V, = 0,4285714285 .... =0,(428571.
V,2=0,41666 .... =0,416.
§ 247. Het is hier de plaats om het vroeger gezegde omtrent
de indeeling en de namen der verschillende rekenkundige getallen
nog eens samen te vatten in een overzicht. Dergelijke over-
zichten zyn niet genoeg te waardeeren hulpmiddelen voor het
geheugen. Men houde dan nog in 'toog, dat breuken en ge-
mengde getallen dikwijls met één' naam: gebroken getallen
worden genoemd.
Overzicht der rekenkundige getallen.
A. Geheele getallen.
[ I U«ge.
\ breuken. ^ 2. Samengestelde.
B. Breuken.
/ II. Tiendeelige ( Eindige- .
<J. Gemengde getallen.
11