Boekgegevens
Titel: Beginselen der rekenkunde
Auteur: Labberton, Alb.
Uitgave: 's-Gravenhage: Gebroeders van Cleef, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5890
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201179
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der rekenkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
123
32/ 5/ 3^/ 2';
22. Herleid de breuken Vc, "i®-, -—-en tot andere
5 ' /6 /ï
met den noemer 14.
V
tot andere met den teller 15.
133
24. Bepaal op 3 manieren welke breuk de grootste is van
7/,5 en 1«/,,, van en
25. Wat is het omgekeerde van 23, van 1890, van 76986,
van 13—5, van ^/g, van 2®/,, van 'igH-'/^, van ^/g+^j^ ?
26. Hoeveel bedraagt de som, het verschil, het product en
het quotient van ll^/g en zyn omgekeerde?
27. Wanneer zal een product van 2 breuken grooter zijn dan
elk zyner factoren? En wanneer kleiner?
28. Wordt een getal grooter of kleiner, als het door eene
echte breuk wordt gedeeld? En door eene onechte?
29. Kan de gewone bepaling van vermenigvuldigen ook toe-
passelyk gemaakt worden op het 2e geval der vermenig-
vuldiging van gebroken getallen ?
30. Is het quotient van 2 breuken ook gelijk aan het quotient
der tellers gedeeld door het quotient der noemers?
31. Hoeveel is:
32. Vul in: Het product van twee breuken met 1 tot teller
is gelyk.......; het quotient van twee zulke breu-
ken is gelyk.....
33. Hoeveel is:
34. Hoeveel is:
V, 43 X 63/, X 5'A X 8' /3 X 2-73 X 3V, X > 3/,,. ?
35. Hoeveel is:
(5-/4:7/8)X(5'/4X^/8)?
36. Hoeveel is Vg—7,3 en hoeveel ''/oX*/,,? Wanneer is
nu het verschil van 2 breuken gelijk aan hun product?
37. Volgens welke eigenschap is: (V,,)'': (®/,
Hoe zoudt ge de juistheid dezer eigenschap aantoonen?