Boekgegevens
Titel: Beginselen der rekenkunde
Auteur: Labberton, Alb.
Uitgave: 's-Gravenhage: Gebroeders van Cleef, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5890
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201179
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der rekenkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
121
gebroken getallen komt in het dagelijksch leven menigmaal
voor, en dan gewoonlijk met benoemde getallen. De deelingen
zijn dan óf verhoudingsdeelingen óf verdeelingsdeelingen, doch
de bewerking ter bepaling van het quotient kan in beide gevallen
geheel dezelfde blijven. Welke der beide deelingen eene
opgave met gebroken getallen is, kan gemakkelijk worden bepaald,
door haar te toetsen aan overeenkomstige met geheele getallen.
Evenals bij de deelingen met geheele getallen zijn by eene
verhoudingsdeeling deeler en deeltal gelijknamig benoemd en het
quotient onbenoemd en bij eene verdeelingsdeeling de deeler
onbenoemd en deeltal en quotient gelijknamig benoemd. Zoo is b.v.:
3
f2 19
f 27» : f 'h 2 = Y X ' maal,
2
want f7/,2=f23/,.
4
1
want Xf 102/3= f 62/3.
De eerste dezer beide deelingen is alzoo eene verhoudingsdeeling,
de tweede eene verdeelingsdeeling. Uit welke vraagstukjes zouden
deze deelingen kunnen zyn ontstaan ?
§ 236. Opgaven.
1. Hoeveel gevallen der vermenigvuldiging van gebroken
getallen kent gy ?
2. Wat noemt men vermenigvuldigen met een gebroken getal ?
3. Bereken en verklaar:
6X5/,, 5X3«/,, 11 X
4. Bereken en verklaar:
5. Ga eens na, hoeveel voorbeelden wel zouden te geven zyn
van het 2e geval der vermenigvuldiging van gebroken
getallen om alle vormen te omvatten, waaronder zich dit
geval kan voordoen.