Boekgegevens
Titel: Beginselen der rekenkunde
Auteur: Labberton, Alb.
Uitgave: 's-Gravenhage: Gebroeders van Cleef, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5890
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201179
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der rekenkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
120
want 15/^X4/, , XV,
16 : : X ,
want XE/^^X 16=16.
=733=^^/,. : 733=^^/8 X^^/,. ='^^788=18.
want 8/33X33/^X48/, of 44/,,.
§ 232. Gelijk reeds in § 223 gezegd is, kan deze bewerking
nog eenigszins verkort worden door het weglaten van factoren
uit de tellers en noemers, welker product het quotient vormen zal.
De beide laatste voorbeelden der vorige § b.v. zal men neerschry ven:
2
16 : 44/,=16 : ,
3
3 6
1 1
§ 233. In de rekenkunde bezigt men somwylen de uitdrukking:
het omgekeerde van een getal.
Daardoor verstaat men het quotient van de eenheid en dat
getal. Het omgekeerde van 8 is Vs ^^^ 25 '/j.'si 387925
is het omgekeerde alzoo VssToa.^ 529783.
Van de breuk V5 is het omgekeerde 1:*!^ of V4 X 1 d. i. %
van is het 'O/,, van van W/^ enz. Het
omgekeerde eener breuk verkrijgt men derhalve door teller
en noemer te verwisselen.
§ 234. Vatten we nu de §§ 229—233 samen, dan verkrijgen
we voor de deeling der gebroken getallen den volgenden
Regel. Een gebroken getal icordt door een geheel getal gedeeld,
door den teller door dat getal te deelen of den noemer met dat
getal te vermenigvuldigen. Een geheel of gebroken getal wordt door
een gebroken getal gedeeld door het deeltal te vermenigvuldigen
met het omgekeerde van den deeler. Gemengde getallen worden
hierbij eerst als onechte breuken geschreven.
§ 235. Benoemde getallen. De hier behandelde deeling der