Boekgegevens
Titel: Beginselen der rekenkunde
Auteur: Labberton, Alb.
Uitgave: 's-Gravenhage: Gebroeders van Cleef, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5890
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201179
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der rekenkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
119
3. Een willekeurig geheel of gebroken getal te deelen door
een gebroken getal.
§ 229. Eerste geval. Een geheel getal te deelen door een geheel
getal, zoodat het quotient een gehroken getal wordt.
Tot dit geval behooren alzoo alle niet-opgaande deelingen van
geheele getallen als de beperkte beteekenis van het woord
quotient (§ 93) door de ruimere van § 196 vervangen wordt.
Als bepaling der deeling geldt nu, en voortaan steeds, die van
§§ 94 en 196. Het quotient zal eene echte breuk zyn, als
de deeler grooter is dan het deeltal, anders is het een gemengd
getal. Zoo is b.v.:
5:7=:^/,, want
12 : 100=17,00 of 7^ , , want 100 X i7ioo=12
63:8=679 of TVg, want 8X^=63.
184:10=184/^0 of 1875, "«^»nt 10 X 184/,^—184.
§ 230. Tweede geval. Een gehroken getal te deelen door een
geheel getal.
Daar men alle gemengde getallen als eene onechte breuk kan
schryven, behoeft men slechts volgens §192 den teller van het
deeltal door den deeler te deelen of den noemer van het deeltal
met den deeler te vermenigvuldigen. Zoo is b.v.:
"As: 7=2/2,, want
V3 •• 8 =724 of V, 2 , want 8 X 7,2=73-
378 : 3=27/^ : 3=\ of l'/g, want 3 X lV8=37s-
54/, : 6=29/, . ^ant 6 X
§ 231. Derde geval. Een ivillekeurig geheel of gehroken getal
te deelen door een gehroken getal.
Zij b.v. het quotient gevraagd van en ^/j. Dan moeteen
getal gevonden worden, dat, met vermenigvuldigd, tot
product geeft. Dit getal moet zijn: 73 X want alleen 6/3 X
kan, met vermenigvuldigd, ^/j tot product opleveren.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de waarheid, dat X
Evenzoo is xii/,=l, x 26/,3=1 enz.
Op gelijke wyze vindt men:
7s:7n='V,x78='7,5,
want 7/„xn/,X3/g=3/^.