Boekgegevens
Titel: Beginselen der rekenkunde
Auteur: Labberton, Alb.
Uitgave: 's-Gravenhage: Gebroeders van Cleef, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5890
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201179
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der rekenkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
118
1
1 ^ 11 7
, X 3% X 8^/, X
3 118
2
Schryft men voor het product van het laatste voorbeeld:
2X25X44X49_107800
15X7X5X16'- 8400 ~ /s^-l^/e,
dan ziet men duidelijk, hoezeer de bewerking door het weglaten
der gelijke factoren in de tellers en in de noemers aan eenvou-
digheid wint en tevens, dat deze vereenvoudiging geene andere
is dan die van § 198, het vereenvoudigen van eene breuk.
§ 226. Eigenscliai). Em gehroTcen getal tvordt tot eene macht
verheven door zijn' teller en noemer tot die macht te verheffen.
Weer worden hiertoe de gemengde getallen geschreven als
onechte breuken. Zoo is b.v.:
§ 227. Benoemde getallen, In het dagelyksch leven komt de
hier behandelde vermenigvuldiging der gebroken getallen veel-
vuldig voor, en dan gewoonlyk met benoemde getallen. Zoo is b.v.:
5x
6 X 35/12 M. = 6 X 4"/, 3 M. = M. 201/2 M.
3/8 X /■2000=3Xi/g X /• 2000=3 X ƒ 250 = ƒ 750.
1% X 31/2 HL. = 11/6 X v/.^ HL. = 11 X 1/, X 7/, HL. =
= 11X7/,^ HL. =77;^ HL. = 65/,, HL.
Als by de geheele getallen kan alleen het vermenigvuldigtal
benoemd zyn en is het product daarmede gelyknamig. Men
merke nog op, dat de uitdrukkingen '/g van 3'/, HL. en '/g X 31/3
HL. of van ƒ2000 en S/g X ƒ2000 van gelyke beteekenis zijn.
§ 228. Van de deeling der gebroken getallen onder-
scheiden we drie gevallen:
1. Een geheel getal te deelen door een geheel getal.
2. Een gebroken getal te deelen door een geheel getal.