Boekgegevens
Titel: Beginselen der rekenkunde
Auteur: Labberton, Alb.
Uitgave: 's-Gravenhage: Gebroeders van Cleef, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5890
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201179
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der rekenkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
117
dergelijke vermenigvuldigingen zyn dus een geheel getal, een
gemengd getal of eene echte breuk.
§ 223. Gewoonlijk wordt bovenstaande bewerking niet in
haar geheel neergeschreven, doch eenigszins verkort. Immers,
daar alle factoren van de beide tellers in den teller van het
product en al de factoren van de beide noemers in den noemer
van het product zullen moeten voorkomen, kan, tydens de be-
werking, deze reeds worden vereenvoudigd door een' factor van
een' der tellers tegen een' zelfden factor van een' der noemers
weg te laten. Men schryft dus b.v.:
1
»/4X X j - 2
2 1
6
5
§ 224. Vatten we nu §§221—223 samen, dan verkrijgen we
voor de vermenigvuldiging der gebroken getallen den volgenden
Regel. Een gebroken getal wordt met een geheel getal ver-
menigvuldigd door den teller met dat getal te vermenigvuldigen of
den noemer door dat getal te deelen. Het product van tweegebroken
getallen wordt gevonden door het pi'oduct der beide tellers te deelen
door dat der beide noemers. Gemengde getallen ivorden hierbij eerst
als onechte breuken geschreven.
§ 225. Nagenoeg onveranderd gelden de boven gegeven vorm
en regel voor de producten van gebroken getallen ook voor
gedurige producten. Een paar voorbeelden zullen voldoende zyn
om dit toe te lichten.
3 4
11 X 63/^ X 17/9=11 X =11 X 3 X 4=132.