Boekgegevens
Titel: Beginselen der rekenkunde
Auteur: Labberton, Alb.
Uitgave: 's-Gravenhage: Gebroeders van Cleef, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5890
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201179
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der rekenkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
VIJFTIENDE LES.
VERMENIGVULDIGING EN DEELING DER GEBROKEN GETALLEN.
§ 219. De eigenschappen, in de 5e en 6e Les van de ver-
menigvuldiging en de deeling van geheele getallen gegeven, zijn
ook waar voor gebroken getallen. Dan behooren ze
echter op nieuw te worden bewezen, waarmede we ons in een
beknopt werkje als dit, moeielyk verder kunnen bezig houden.
De in de genoemde lessen en volgende herhaaldelyk gebruikte
woorden: vermenigvuldigtal, vermenigvuldiger, product, macht,
gedurig product, deeler, deeltal, quotient behouden in de volgende
§§ vrij wel hunne vroegere beteekenis.
§ 220. Van de vermenigvuldiging der gebroken
getallen onderscheiden we twee gevallen:
1. Een gebroken getal te vermenigvuldigen met een geheel getal.
2. Een willekeurig geheel of gebroken getal te vermenigvul-
digen met een gebroken getal.
§ 221. Eerste geval. Een gehrolcen getal te vermenigvuldigen
met een geheel getal.
De gewone bepaling van vermenigvuldigen (§ 65) geldt ook
hier. Ook hier moet de som bepaald worden van eenige gelgke
getallen op kortere wijze dan door optelling.
Volgens § 192 zal men deze vermenigvuldiging kunnen ver-
richten , door den teller van het gebroken getal met het geheele
getal te vermenigvuldigen of den noemer door dat getal te deelen.
Dit laatste doet men alleen, als de noemer een veelvoud van
dat getal is. Mocht het vermenigvuldigtal een gemengd getal