Boekgegevens
Titel: Beginselen der rekenkunde
Auteur: Labberton, Alb.
Uitgave: 's-Gravenhage: Gebroeders van Cleef, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5890
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201179
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der rekenkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
112
namige breuhen veranderd is, en van twee willekeurige gebroken
getallen wordt het verschil bepaald, door eerst de, breuken af te
trekken, daarna de geheele getallen, om vervolgens beide ver-
schillen samen te tellen; en mocht soms de breuk van het aftrektal
kleiner zijn dan die van den aftrekker, dan wordt één der geheele
eenheden van het qftrektal bij zijne breuk gevoegd alvorens de beide
breuken af te trekken.
§ 217. Benoemde getallen, 't Is gemakkelyk in te zien, dat
de optelling en aftrekking der gebroken getallen geheel dezelfde
is voor benoemde als voor onbenoemde getallen. Bij al de ge-
bezigde getallen zouden we gulden of M. of HL. of KG. of
iets dergelyks kunnen plaatsen, als naam der gebruikte een-
heden ; de verklaarde bewerkingen zouden hierdoor niets ver-
anderen. Wel heeft men te zorgen — even by de geheele ge-
I ■ heele getallen — dat eene som en al hare termen en ook
aftrekker, aftrektal en verschil steeds gelyknamig zyn of
gemaakt kunnen worden; anders wordt de bewerking eenvoudig
onmogelyk.
§ 218. Opgaven.
1. Zijn er ter verklaring van de optelling en aftrekking
der gebroken getallen ook nieuwe eigenschappen noodig ?
2. Welke bepalingen geeft ge voor de optelling en de af-
trekking der gebroken getallen?
3. Hoeveel gevallen der optelling van gebroken getallen
kent ge? En welke?
4. Hoeveel gevallen der aftrekking van gebroken getallen
kent ge? En welke?
5. Waarom worden van het 3e geval der aftrekking ver-
schillende voorbeelden gegeven ? Ga eens na, hoeveel voor-
beelden hiervan wel zouden te geven zyn om alle vormen
te omvatten, waaronder zich dit geval kan voordoen?
6. Bereken en verklaar:
7. Doe dit ook op aanschouwelijke wyze, als eene lyn als
eenheid gegeven is, met:
i