Boekgegevens
Titel: Beginselen der rekenkunde
Auteur: Labberton, Alb.
Uitgave: 's-Gravenhage: Gebroeders van Cleef, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5890
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201179
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der rekenkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
110
Deze bewerking zal zeker geene nadere verklaring behoeven.
§ 211. Vatten we nu §§ 208—210 te zamen, dan hebben
we voor de optelling der gebroken getallen den volgenden
Regel. De som van eenige gelijknamige breiiken wordt gevonden
door de som hunner tellers te deelen door hun' noemer; ongelijk-
namige Ireuken ivorden opgeteld door ze eerst gelijknamig te maken,
ivaardoor de optelling in eene van gelijknamige breuken veranderd
is, en van eenige willekeurige gebroken getallen icordt de som
bepaald, door eerst al de breuken op te tellen, daarna al de
geheele getallen om vervolgens de beide verkregen sommen tot ééne
som te vereenigen.
§ 212. Van de aftrekking der gebroken getallen onder-
scheiden we ook drie gevallen:
1. De aftrekking van gelyknamige breuken.
2. De aftrekking van ongelijknamige breuken.
3. De aftrekking zoowel van breuken als gemengde getallen.
§ 213. Eerste geval. De aftrekking van gelijknamige breuken.
Zij b.v. het verschil gevraagd van en ^j^y Dan moet
dus bepaald worden, hoeveel 13 vyfentwintigste-deelen meer is
dan 8 vyfentwintigste-deelen. Volgens de aftrekking der geheele
getallen is dit verschil (13—8) vyfentwintigste-deelen d.i. 5 vyf-
entwintigste-deelen of of '/g, zoodat:
®/25—^'25 —Vs-
§ 214. Tweede geval. De aftrekking van ongelijknamige breuken.
Zij b.v. het verschil gevraagd van en Ongelijk-
namige breuken zyn altijd gelyknamig te maken (§ 200). Hier
b.v. zal men dan vinden:
13;--52/ pn 7' -21;
)18- /72 /24- '72-
Het verschil der beide breuken zal dus zijn: (52—21) twee-
enzeventigste-deelen of
Gewoonlijk schryft men deze bewerking"
72
'S'- 4 ; 52
.19
'/24 3 I 21
31 d.i.