Boekgegevens
Titel: Beginselen der rekenkunde
Auteur: Labberton, Alb.
Uitgave: 's-Gravenhage: Gebroeders van Cleef, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5890
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201179
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der rekenkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
105
den noemer en by samengeat. breuken van de 3e soort zal ver-
menigvuldigd moeten worden met het KGV. van de beide
noemers in teller en noemer.
Zoo is b.v.:
11 11 5X11 55
4 _7X4_28
Vo _ 5x6X^/6 _5X5_25
"/,5 2x15X1Vi5 2X11 22
3X8X-'/8 ^3X21 _63
2"/,2 2x12x37,5 2X35 70
Is de eenvoudige breuk, die ontstaat, eene onechte, dan
wordt ze als een gemengd getal geschreven. Vereenvoudigbare
breuken worden zooveel mogelyk vereenvoudigd. Men zal licht
inzien waarom in het 3e en 4e voorbeeld het KGV. der beide
noemers geschreven is als een product. (Zie nog § 236 N°. 14).
§ 203. Eene geivone breuk te herleiden tot eene tiendeelige.
Zyn b.v. gegeven de breuken Vs) 'Vas en De noemers
bestaan alleen uit factoren 2 of 5. Men kan (§ 191) daarom
teller en noemer vermenigvuldigen met een zeker aantal fac-
toren 5 of 2, zoodat er in den noemer evenveel factoren 2 als
5 zijn. Dan wordt de noemer eene macht van 10 en kan de
gewone breuk heel gemakkelijk als eene tiendeelige worden ge-
schreven.
Zoo is b.v.:
7_7_125X7_ 875 _875
' 8 ~ 23 ~ 53 X 23"(2 X 5)"3~rÖ00 "" ' ■
ll_ll_4xll_ 44 _44
25 ""52~2^X52~(2X5)2~10C)~ ' '
137_ 137 _4X 137_ 548 _ 548 _
250" 2 X 53"' 23 X 53—(2 X 5)3~n)00~ '
Gewone breuken echter, die in hun' noemer nog andere fac-
toren hebben dan 2 of 5 kunnen, langs dezen weg, niet tot
tiendeelige worden herleid. (Zie hierover verder 16e Les).