Boekgegevens
Titel: Beginselen der rekenkunde
Auteur: Labberton, Alb.
Uitgave: 's-Gravenhage: Gebroeders van Cleef, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5890
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201179
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der rekenkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
95
Met het hierboven gezegde komen nu overeen de navolgende
Bepalingen. 1. Eene getvone breuk is eene breuk, waarvan
teller en noemer heide geschreven ivorden.
2. Eene tiendeelige of decimale breuk is eene breuk, tvaar-
van alleen de teller geschreven is, daar de noemer, een term van
de schaal van ons talstelsel, door een decimaalpunt voldoende
bepaald ivordt.
Is de breuk van een gemengd getal eene tiendeelige dan heet
dit gemengd getal gewoonlyk een tiendeelig of decimaal
getal. Zoo zijn 35,76, 3,08, 267,08035 decimale getallen.
In deze en de 3 volgende lessen zullen we nu verder alleen
van gewone breuken spreken.
§ 186. Van sommige breuken is de teller kleiner dan de noemer
b.v. van 2/,, Yio' Vi 11 e. a. Zulke breuken heeten echte
breuken.
Van andere is de teller gelijk aan den noemer of grooter dan
de noemer b.v. van 1%, 'V'», '"/la.'^o,'V20. ^"Ao e. a. Zulke
breuken heeten onechte breuken. Onechte breuken, zijn eigenlyk
geheele of gemengde getallen, geschreven onder den vorm van
eene breuk. (Zie hierover nog verder §§ 195 en 197).
§ 187. Al de breuken, in de vorige §§ als voorbeelden gege-
ven , hebben geheele getallen tot teller en noemer. By de be-
rekeningen met gebroken getallen komen evenwel ook nog
andere voor.
% n
6 ' 6 ■
I.
De noemer is hier een geheel getal, de teller eene breuk of
een gemengd getal. De hier gebruikte maat, '/g, is zesmaal op
de eenheid (op één geheel) begrepen. In het eerste voorbeeld
bevatte nu de gemeten grootheid maar van zulk eene maat
en in het tweede voorbeeld 23/5-maal zulk eene maat.
II.
2/0
2V2
32/5' 37;
Hier is de noemer een gemengd getal, de teller geheel of
gebroken , dus willekeurig gekozen. De gebruikte maat is 375-