Boekgegevens
Titel: Het reken-onderwijs in de laagste en middelste afdeelingen der volksschool: eene nieuwe methode
Auteur: Laan, R.C.; Pelt, D. van
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, 1875
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5871
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201170
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het reken-onderwijs in de laagste en middelste afdeelingen der volksschool: eene nieuwe methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
V {) O II B E R 1 C H T.
Een verblijdend verschijnsel van den laatsten tijd is zeker
wel het streven, om het onderwijs pmctischer te maken. Vooral
op het gebied van het Rekenonderwijs begint men meer en
meer in te zien, dat de oude methode weinig vruchten voor
het leven geeft. Althans in de lagere afdeelingen onzer volks-
school. Al dat cijferen in die klassen heeft uit den aard der
zaak iets geestdoodends, wijl het zich bf in het geheel niet
of slechts eene enkele maal in verbinding stelt met het ruime
frissche veld van het dagelijksch leven. Wij voor ons willen
die verbinding inniger doen zijn, — wij willen doen zien,
hoe in dezen het dagelijksch leven een leermeester voor den
onderwijzer kan zijn: een leermeester, wiens wenken wij onder-
wijzers al te vaak onopgemerkt laten. Anderen hebben het
reeds gezegd: „de school staat vaak buiten het leven." — Wij
meenen enkele dezer wenken begrepen te hebben, waar we —
aangespoord door het hooge belang van dit leervak, aange-
moedigd door den bijval, die ten deel viel aan onze beginselen,
aan ons programma, dat beknopt in het Voorbericht van ons
P rekenboekje, meer uitvoerig in een onderwijsblad gegeven
is, — in dit werkje gepoogd hebben iets bij te dragen ter ver-
zekering van een beter Rekenonderwijs.