Boekgegevens
Titel: Het reken-onderwijs in de laagste en middelste afdeelingen der volksschool: eene nieuwe methode
Auteur: Laan, R.C.; Pelt, D. van
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, 1875
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5871
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201170
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het reken-onderwijs in de laagste en middelste afdeelingen der volksschool: eene nieuwe methode
Vorige scanScanned page
UITGAVEN VAN H. A. M. ROELANTS, TE SCHIEDAM.
Absentie-Iiijst, ten gebruike bij de Middelbare en Lagere
Scholen. Jaargang 1875 . . . !......./ 1.00
Anslijn SfiE. (IV.», De Nederlandsche Kindervriend Naar Wil-
beeg's Leesboek voor de Sclioien. Twee Stukjes. Vijfde Druk,
herzien en verbeterd door J. E. Helge....../ 0.45
Bakkes (H.), De Vormleer. Methodisch en Practisch bewerkt
voor de Lagere School. Met 31 Platen ...... f 2.90
Best (P.), Zoo gaat het in de Kinderwereld. Leesboekje voor de
hoogste afdeeling eener laagste klasse. Zevende Druk .. / 0.15
BloeinleKiiigr uit de Werken van Nederlandsche Dichters der
Negentiende Eeuw. Tweede Druk......../ 1.20
Borski (Dr. O. van Wieriiietien), De Programma's voor
de acten van bekwaamheid tot het geven van Lager Onderwijs
toegelicht................/ 0.25
Elberts (W. A.), Leerboek der Algemeene Geschiedenis. Het
Hoogduitsch van Dr. G. WisutiR nagevolgd. Derde Druk. ƒ 2.20
Elberts (W. A.), Hoofdgebeurtenissen der Algemeene Geschie-
denis. Een Leesboek voor Instituten en Lagere Scholen. Vierde
Druk................./ 0.90
Kttinger (W. van). Velerhande over Lucht, Licht en Warmte.
Leesboek voor de hoogere klassen der Volksscholen. . ƒ 0.20
E<tinger (W. van). Winterbloemen. Groote en kleine Vertel-
lingen voor de hoogere klassen der Volksscholen . . ƒ 0.22'
I<aan (K. C.) en M. van Pelt, Hoe men rekenen leert. —
Nieuw Rekenboek voor de Lagere School, le stukje . ƒ 0.12*
liaan (B. C.) en D. van Pelt, Idem. 2e stukje . . - 0.15
Iiiederkrans. Verzameling van twee- en meerstemmige Kinder-
liederen, door W. IIUTSCUENBUTTEß.......ƒ 0.25
Hegeer (J. P.), Korenbloemi^jes. Fabelen, Sprookjes, Versjes en
Vertellinkjes, ten dienste der Volksschool. Derde Druk. f 0.20
Snoek (A. van der). Theorie der Rekenkunde voor de Lagere
School .................ƒ 0.30
Teekenvoorbeelden op de Lei. (Vier Stukjes). . . f 0.12'
Veer (H. de). Bloemlezing uit de Werken van Nederl. Proza-
schrijvers van den nieuweren tijd. le, 2e en !3e Deel . / 1.80
Vletter (W. de). Dicht en Ondicht van Landgenoot en Vreemde-
ling, voor de hoogste klasse der Volksschool. Tweede Druk. ƒ0.30