Boekgegevens
Titel: Het reken-onderwijs in de laagste en middelste afdeelingen der volksschool: eene nieuwe methode
Auteur: Laan, R.C.; Pelt, D. van
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, 1875
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5871
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201170
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het reken-onderwijs in de laagste en middelste afdeelingen der volksschool: eene nieuwe methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
152
Intusscheti moet he-t „Rekenboek" in overeenstemming zijn
met den gang van het genoten Kekenonderwijs. Met bescheiden-
heid wijzen wij op de serie- door ons in 't licht gezonden. Wij
hebben ook daarin getracht do praktijk op den voorgrond te
plaatsen, en een ruime plaats afgestaan aan het rekenen uit
het hoofd op de lei.
We stellen ons voor, dat deze Handleiding op verschillende
wijzen gebruikt zal worden: een goed onderwijzer wijzigt de
methode naar zijne eigene inzichten in verband met den
toestand zijner school. Enkele onderwijzers zullen reeds bij
de Tweede Afdeeling beginnen, met de oude methode tege-
lijkertijd de volgende hoofdregels te leeren. Andere onder-
wijzers zullen eerst na de behandeling der Derde Afdeeling
aan de oude methode beginnen met de eerste twee hoofd-
regels. Onzes inziens is deze toepassing beter dan de eerste,
hoewel wij ons scharen aan de zijde van hen, die eerst na de
Vierde Afdeeling tpt de oude rekenwijze overgaan. Wellicht
zijn er ook enkele onderwijzers, die consequent met deze
nieuwe methode zullen voortgaan. Uit de onderwijsbladen en
particuliere brieven hopen wij na verloop van eenigen tijd te
vernemen, of deze methode betere resultaten geeft dan de
alles becijferende rekenwijze. Voor op- en aanmerkingen houden
wij ons aanbevolen.