Boekgegevens
Titel: Het reken-onderwijs in de laagste en middelste afdeelingen der volksschool: eene nieuwe methode
Auteur: Laan, R.C.; Pelt, D. van
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, 1875
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5871
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201170
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het reken-onderwijs in de laagste en middelste afdeelingen der volksschool: eene nieuwe methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
149
h. Hoe laat was liet 2-7—9 — 21- 5—18 —
24 — 65 — 13 — 28 — 100 uur geleden, als het nu
7 uur is ?
6'. Het was gisteren Zondag, Welken dag is het over 5 —
11 — 12 — 24 — 21 - 28 — 45 76 — 200 dagen?
(l. Ie, Vader.is geboren in 1810. Hoe oud is hij in 1874
geworden ?
De redeneering zij aldus: Daar hij in deze eeuw ge-
boren is komen de honderdtallen niet in aanmerking. Wij
moeten dus zien, hoeveel 74 meer is dan 10, dat is 64.
Men zou ook kunnen redeneeren: Zoo vader in 1800
geboren was, dan was hij in 1874, 74 jaar. Hij is echter
10 jaar later geboren, dus is 10 jaar jonger dan 74,
derhalve 64.
De zeeheld de Euiter werd geboren in 1607 en sneuvelde
in 1676. Hoe oud was hij, toen hij stierf?
Vele voorbeelden. Intusschen zij men indachtig den
leerlingen te doen opmerken, dat de jaartallen niet vol-
doende zijn om iemands leeftijd juist te bepalen. Sterft
iemand, voor hij in dat jaar, jarig is geweest, dan stelt
de aftrekking der jaartallen, den leeftijd een jaar te hoog.
2e. Een oud man was in 1792 geboren, hij stierf in 1872,
nadat hij jarig geweest was. Hoe oud is hij geworden?
Was hij in 1800 geboren, dan was hij 72 jaar oud
geworden, hij is echter 8 jaar vroeger geboren, en is dus
82 jaar oud geworden.
. 3e, In 1870 werd mijn broertje 15 jaar. In welk jaar
is hij geboren? r
4e. Jan werd in 1865, 7 jaar, hoe oud is hij nu?
5e. Piet is 12 jar.r jonger dan Anna. Anna werd in 1865,
17 jaar. Hoe oud is Piet in 1873 geworden?
Vele voorbeelden van dien aard. Zij grijpen in 't leven,
e. Het is nu den 6en Maart. Welken dag hebben wij over
2 _ 5 — 7 _ 11 _ 21 _ 30 ~ 41 — 45 — 38 —