Boekgegevens
Titel: Het reken-onderwijs in de laagste en middelste afdeelingen der volksschool: eene nieuwe methode
Auteur: Laan, R.C.; Pelt, D. van
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, 1875
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5871
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201170
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het reken-onderwijs in de laagste en middelste afdeelingen der volksschool: eene nieuwe methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
144
dd. Een boer verkocht 2 last gerst a / 6 het mud, 320 mud
aarda])peleu h /' 3 liet mud, 4 last rogge ^ f 7 en 3 last beste
tarwe a f 12 het mud. Hoeveel geld heeft hij te ontvangen?
Daarvan betaalt hij f 278 aan zijne arbeiders, f 752 aan
den timmerman, / 498 aan den smid, f 96 aan den verver,
en /■ 1175 aan den landheer. Hoeveel geld houdt die boer
over? (Twee manieren).
ee. Een korenkooper koopt 3 en een half last boonen van
/'12, anderhalf last tarwe van / 10, zeven en een half last
rogge van f 7 het mud. Hoeveel geld heeft hij te betalen?
Hij verkoopt al de boonen in eens voor f 1360, de tarwe
voor f 515, en de rogge voor f 1860. Hoeveel geld wint hij
met Jezen handel.
ff. Teekent zes mooie figuren, elk van 12 lijnen. — Teekent
zes mooie figuren, elk met 12 portretten (cirkeltjes).
gg. Berekent 1 X 1,2 X 2, 3 X 3, 4 X 4, 5 X 5, enz.,
tot 32 X 32 toe.
hh. Berekent 10 X 10, 20 X 20, 30 X 30, 40 X 40, enz.,
tot 150 X 150 toe.
ii. Een pond koekjes 48 cent, Berekent de prijzen der
volgende hoeveelheden:
3 p, =
4 p, =
7 p, =
11 p. =
Zoo:
6 p. =
13 p. =
19 p. =
25 p. =r
5 p. =
1] p. =
16 p, =
27 p, =
38 p, =
40 p, ==
60 p, =
100 p. =
3 p. = /• 1 + 44 ct.
4 p. = 1 + 92 ct.
7 p. = / 3 + 36 ct.
NB. Alleen de prjjs van 3 en van 4 pond mag door rechtstreeksche
vermenigvuldiging gezocht worden. De prijs der overige hoeveel-
heden moet op eene vindingrijke manier gevonden worden; bijv.:
Om den prijs van 7 pond te bepalen telle men den prijs van
3 en 4 pond bij elkander. Om den prijs van 11 pond te verkrijgen,
neme men de som van 4 en 7 pond, enz.