Boekgegevens
Titel: Het reken-onderwijs in de laagste en middelste afdeelingen der volksschool: eene nieuwe methode
Auteur: Laan, R.C.; Pelt, D. van
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, 1875
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5871
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201170
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het reken-onderwijs in de laagste en middelste afdeelingen der volksschool: eene nieuwe methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
139
waarvan echter 44- cent terugbetaahl wordt. Hoeveel kostte
1 paar?
Jufl'rouw P. kocht 8 paar, Jufl'rouw R. tweemaal zooveel.
Juffrouw I. kocht 28 paar. Hoeveel moet elk betalen?
WW. 18 el katoen ƒ 6 en 48 cent. En 36 el band kost ook
f 6 en 48 cent. Hoeveel moet vrouw W. betalen, die 1 el
katoen en 2 el band koopt?
Juffrouw A. koopt anderhalve el band en vijf verrel katoen.
Hoeveel heeft zij te betalen? Zij geeft een rijksdaalder. Hoe-
veel krijgt ze terug?
Juffrouw B. koopt 30 el katoen en 9 el band, Jufl'rouw C.
18 el band en 32 el katoen. Mevrouw M. 24 el band en half
zooveel katoen. Hoeveel moest elke dame betalen?
XX. Een boekhandelaar heeft vijf stapels papier. De eerste
stapel is groot 3 boek, de tweede stapel is 6 boek, de derde
stapel 20 boek, de vierde stapel 15 boek en de laatste stapel
is groot 32 boek. Hoeveel vellen papier op iederen stapel?
Eekent nu uit, hoeveel vellen papier hij heeft.
Hij verkoopt die vellen voor eene halve cent het stuk.
Hoeveel geld ontvangt hij ? (/'... + ... ct.).
yij. Een winkelier kocht 8 boek prenten voor 24 stuivers.
Hij verkoopt ze aan de schooljongens voor 1 cent het stuk.
Hoeveel geld wint hij ?
A. verdiens per jaar f 1800, B. f 1200, C. f 1344,
D. f 3240, E. f 792, F. f 6192. Hoeveel verdient elk per
maand? — Soortgelijke vraagstukjes kunnen ook op bord ge-
schreven worden.
zzz. Op een naaiwinkel zijn 16 meisjes, die ieder elke week
in de pot leggen 8 centeü. Hoeveel hebben zij dan in 1 jaar
bespaard ?
Aan boete komt er nog bij zes schellingen.