Boekgegevens
Titel: Het reken-onderwijs in de laagste en middelste afdeelingen der volksschool: eene nieuwe methode
Auteur: Laan, R.C.; Pelt, D. van
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, 1875
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5871
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201170
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het reken-onderwijs in de laagste en middelste afdeelingen der volksschool: eene nieuwe methode
Vorige scan Volgende scanScanned page

'C
^•ïsr.» 1 r.r • jrCK ••
EERSTE AFDEELING.
Tiet eerste reben-onderwijg ly bovenal aanschoawelijk
Het halle zich in het kleed der vertelling. Het bediene
zieh van het toekenen als hulpmiddel, om den kleinen
een goed urerzicht van de hoeveelheden te geven.
Gretallen ^an 1 tot 20.
Om het reken-ouderwijs voor de zesjarige kleinen boeiend
te maken, wordt bovenal vereischt, dat het onderwijs aan-
schouwelyk zij. Hoe dit te bereiken is? Door teekening en
vertelling. Niet altijd die eentonige balletjes van het telraam,
of die statige streepjes op het bord, de natuur nagebootst
door ruwe teekening, onder het vertellen door. Zeg nu niet:
„ik kan niet teekenen," want, zooals hier wordt bedoeld,
kan iedereen het; teeken desnoods de mannetjes, zooals de
kleinen die teekenen: al loopt er een onder met een vreemd
aangezicht of een te hoogen hoed, welnu, dat boeit de kleinen,
zij hebben dan pleizier. Het rekenen veronderstelt eene daad,
tengevolge waarvan eene gegeven hoeveelheid vermeerdert of
vermindert. Personen zijn bij die handeling betrokken; hun
belang brengt mede, dat zij vlug en goed rekenen onder de
handeling door. De vertelling nu dient om het kind met ge-
1