Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kwantes, J.; Wijk, J. van
Uitgave: Amsterdam: S. de Grebber, 1828
2e onveranderde uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5819
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201158
Onderwerp: Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Kosmografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 76 )
naasten bij voor oogen te ftellen, te weten: —
Kepler, een beroemd Sterrekundige, die in het
begin der zestiende eeuw leefde, ontdekte, dat
de omloopstijden der Planeten eene zekere evenre-
digheid tot derzelver afftanden van de Zon had-
den, en wel indiervoege, dat de vierkanten der
omloopstijden van de Planeten onderling tot elkan-
der flaan, als de teerlingen har er afftanden yan
dc Zon. Duidelijk is het derhalve, dat men, door
deze algemeene en ftandvastige wet van beweging,
van alle Planeten, wier omloopstijden bekend zijn,
derzelver afftanden van de Zon kan bepalen, mits
men van ééne enkele Planeet den afftand met haren
omloopstijd bekend hebbe, bij voorbeeld: — De
Aarde heeft {zie de Opgave) i, en de Planeet
Uranus 84 jaren noodig, om derzelver loop om
de Zon te volbrengen. Het vierkant van i blijft
I ; van 84 is hetzelve 7056. Wanneer men nu
den afftand, dien de Aarde van de Zon heeft, in
10 gelijke deelen verdeelt, en dien van Uranus
tot de Zon, gelijk aan x ftelt, dan is de teerling
van 10 gelijk 1000, en van x gelijk j:^: gevol-
gelijk kan men den afftand, dien Uranus van de
Zon heeft, door de volgende evenredigheid bere-
kenen :