Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kwantes, J.; Wijk, J. van
Uitgave: Amsterdam: S. de Grebber, 1828
2e onveranderde uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5819
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201158
Onderwerp: Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Kosmografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 14» >
Deze onderfcheiding, hoe oud ook, is echter
van weinig nut. Van meer gebruik, in de Aard-
rijksbefchrijving, is die van Omwoners ^ Tegemvo-
ners en Tegenvoeters.
Omwoners (Peraci) zijn die bewoners der Aar-
de, welke zich onder denzelfden Paralel, maar on-
der eenen tegenovergeftelden Meridiaan bevinden.
Zoo zijn, b. v. de Kaliforniers omwoners der
Perzianen. Beide hebben gedeeltelijk dezelfde
Breedte, maar verfchillen i8o graden in Lengte,
of 12 uren in Tijd; weshalve het bij de eerften
nog middernacht is, wanneer de laatllen reeds
middag rekenen.
Tegenwoners (Antaci) worden diegenen genoemd,
welke, door den Evenaar, op gelijke Breedte van
elkander gefcheiden zijn, maar onder denzelfden
Meridiaan wonen. De Esquimaux zijn alzoo
tegenwoners van de Vuurlanders. Deze hebben
dezelfde Lengte, maar op zoo vele graden Noor-
der-Breedte de eerften wonen, op zoo vele graden
Zuider-Breedte bevinden zich de laatften; gevolge-
lijk hebben deze Lente, als het bij gene Herfst,
of Zomer, als het bij gene Winter is, en omge-
keerd.
Tegenvoeters (Antipodes'), dus genoemd, omdat
hunne voeten, als ware het, tegen elkander ge-
keerd ftaan, zijn dezulken, die onder eenen tegen-
overgeftelden Meridiaan en Paralel beide wonen;
of, in het algemeen, de zoodanigen, tusfchen
wier