Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kwantes, J.; Wijk, J. van
Uitgave: Amsterdam: S. de Grebber, 1828
2e onveranderde uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5819
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201158
Onderwerp: Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Kosmografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 68 )
Klimaten.
Het is bekend, en uit het reeds verhandelde
op te maken, dat, hoe meer eene plaats van den
Evenaar verwijderd is, hoe meer verfchil er, ge-
durende het jaar, in de lengte der dagen en nach-
ten plaats heeft. Zoo is, b. v. de langfte dag
omtrent de Keerkringen iets over de 13 uren; in
het midden der gematigde Luchtftreken iets over
de 15 uren, en onder de Poolkringen 24 uren
lang. Ten einde nu deze geftadige toeneming der
daglengte aan te wijzen, zijn de Aardrijkskundigen
gewoon, het oppervlak der Aarde in Klimaten
te verdeden, waardoor men, namelijk, zoodanige
aardgordels verftaat, die zich ter wederzijden van
den Evenaar uitftrekken, cn begrepen zijn tusfchen
cirkels, op, of onder welke de langfte dagen een
half uur van elkander verfchillen. Deze cirkels
worden Paralellen der Klimaten genoemd. Zij
loopen allen evenwijdig aan den Evenaar, doch
zijn op geene gelijke afftanden van elkander ver-
wijderd ; integendeel worden derzelver afftanden
kleiner, hoe nader zij aan de Poolcirkels komen.
Wanneer men den langften dag eener plaats be-
kend heeft, kan men het Klimaat, waarin dezelve
gelegen is, bepalen, door, namelijk, la van de
gegevene uren af te trekken, en (dewijl er tus-
fchen elk Klimaat | uur of 30 minuten verfchil is)
de rest door § te deelen, of, dat hetzelfde is,
met
nm