Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kwantes, J.; Wijk, J. van
Uitgave: Amsterdam: S. de Grebber, 1828
2e onveranderde uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5819
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201158
Onderwerp: Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Kosmografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 65 )
den en eenparig loopenden Tijd- of Chronometer,
met zekerheid weet, dat het te Parijs, of op
■ eenige andere plaats, eerst 7 ure in den morgen
is, terwijl hij, door waarneming, bevindt, dat
het ter plaatfe, waar hij gekomen is, reeds mid-
dag is, zoodat er in den tijd aldaar en te Parijs
een verfchil van 5 uren plaats heeft, dan is het
duidelijk, dat, overmits de Zon haren dagcirkel,
met eene eenparige en gelijkmatige beweging, in
24 uren befchrijft, gevolgelijk voor elke 15 graden
édn uur befteedt, de laatfte plaats 15 maal 5 gra-
den oostelijker moet liggen, dan de eerfle, en
daarom zoo veel graden meer Lengte moet heb-
ben, dan deze. Daar het derhalve blijkt, dat hij
zich 75 graden oostwaarts van den Meridiaan van
Parijs bevmdt, moet hij, volgens den Meridiaan
van Ferro, die, over het Parijfche obfervatorium
genomen, 20 graden westelijker gelegen is, op 95
graden Lengte, en dus tusfchen den Maldivifchen
Archipel cn Ceylon zijn.
Paralel- of Breedtecirkels,
Wanneer wij fig. 42 verder met opmerkzaamheid
befchouwen, dan zien wij al aanftonds, dat alle
punten of plaatfen op den Aardbol, die op de-
zelfde Breedte liggen, als é en c, in den om-
trek van eenen kleinen cirkel (a b c d) vereenigd
zijn. Soortgelijke cirkels nu, hoedanige men zich
E een