Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kwantes, J.; Wijk, J. van
Uitgave: Amsterdam: S. de Grebber, 1828
2e onveranderde uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5819
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201158
Onderwerp: Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Kosmografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 63 >
Lengte, die de plaats c van Cl heeft. Wanneer
men, namelijk, den Meridiaan P E voor den
eerften houdt. Zoo vele graden, als deze boog
bevat, op zoo vele graden Lengte wordt dc plaats
c alsdan gezegd gelegen te zijn, en het is deze
Lengte, die, vereenigd met de Breedte c ƒ, de
ware ligging dier plaats op den Aardbol aanwijst.
Wat de graden op den Evenaar betreft, deze telt
men gemeenlijk van den cerften Meridiaan, of van
O tot 180 graden, oost- en westwaarts, in welk
geval men dezelve graden van oostelijke en westen
lijke Lengte noemt; of ook wel, van o, altijd
oostwaarts aan, tot 360 graden toe, wanneer zij
enkel graden van Lengte genoemd worden.
De Lengte der plaatfen wordt echter op verre
na zoo gemakkelijk niet bepaald, als derzelver
Breedte. De Sterre-zakhorologien, gewoonlijk Chro-
nometers, bij de Engelfchcn, Timekeepers genoemd,
zijn ons, te dezen aanzien, van uitftekenden dienst.
Zie hier op welk eene wijze.
Op bladz. 38 hebben wij reeds aangemerkt, dat
het voor alle bewoners der Aarde, die regt noord-
en zuidwaarts van elkander wonen, te gelijkcr tijd
middag is, wijl zij allen denzelfden cirkel tot
Meridiaan hebben. Zoodanig is het evenwel
niet gefield, ten aanzien van die plaatfen, welke
oost- of westwaarts van elkander gelegen zijn.
Voor deze is het op ondcrfcheidcne tijden van den
dag