Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kwantes, J.; Wijk, J. van
Uitgave: Amsterdam: S. de Grebber, 1828
2e onveranderde uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5819
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201158
Onderwerp: Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Kosmografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
C öo )
Sclioon men zich nu zoo vele Meridianen op
den Aardbol kan voordellen, als er verfchillende
punten of plaatfen oost- en westwaarts gelegen
zijn, heeft men er echter op de Globe of We-
reldkaart (♦) flechts eenige aangeteekend. Daar
vindt men dezelve doorgaans van tien tot tien
graden afgebeeld; wordende de graden van eiken
Meridiaan van o tot 90, van den Evenaar naar
de Polen, zoowel noord- als zuidwaarts, geteld.
Een derzelven wordt, bij voorkeur, de eerfle ge-
noemd, waardoor men alsdan zulk eenen Meri-
diaan verftaat, welke door dat punt van den Eve-
naar gaat, van waar men de graden op denzelven
begint te tellen. Dezen, evenwel, kan men trek-
ken, waar men verkiest, wijl de natuur ons daar-
omtrent geen vast punt aanbiedt. Zoo houden de
Sterrekundigen meestal den Meridiaan van hun
ob.
(*) Zoodanig eene Kaart is ook onder den naam van
Mappmoride of Plani-globe bekend; zijnde eene afbeel-
ding van de geheele oppervlakte der Aarde op een plac
vel papier: gewoonlijk beftaat dezelve uit twee halfron-
den of hemitferen, welke alsdan naast elkander geplaatst
zijn. Wat de handelwijze betreft, om dusdanige Kaart
te teekenen of te vervaardigen, daaromtrent vindt men,
onder anderen, eene, ouzes inziens, vrij naauwkeurige
befchrijving in het bekende werk van von MiÏHLEN, ge-
titeld: Tweede Schoolboek der Aardrijksbefchrijving, bladz.
19 en verv, alsmede in de uitmuntende Handleiding voor
jonge Onderwijzers, door w. van den honaakd , bladz. 83.