Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kwantes, J.; Wijk, J. van
Uitgave: Amsterdam: S. de Grebber, 1828
2e onveranderde uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5819
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201158
Onderwerp: Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Kosmografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
«
c )
Morgen- en Avondfchemering. -
De Morgen- en Avondfchemering, waardoor
men, gelijk bekend is, dat ilaauwe licht verftaat,
hetwelk des morgens, reeds vóór het opgaan der
Zon, begint, tot aan haren opgang trapswijze
toeneemt, en insgelijks, na haren ondergang, nog
zigtbaar blijft, totdat het, allengs verzwakkende,
eindelijk geheel verdwijnt, is voorzeker een natuur-
verfchijnfel, waarin Gods vaderlijke voorzorg, om-
trent zijne redelijke fchepfelen, ten duidelijkfte door-
ftraalt. Zonder dit licht toch, zouden wij eens-
klaps uit den donkerften naclit in den helüerilen
dag, en uit het helderfte licht in de dikfle duis-
ternis worden overgebragt; eene gewaarwording,
welke, ongetwijfeld, op ons gezigt den nadeeligften
invloed zoude hebben.
Wat nu de oorzaak van dit fchemerlicht aan-
gaat , fig. 40 zal ons doen zien, dat deze insge-
lijks door de breking der ftralen in den dampkring
te weeg gebragt wordt. Wanneer, namelijk, de
Zon zich des morgens nog onder den Horizon bij
e bevindt, valt de lichtftraal en, bij /;, in den
dampkring. Daar gebogen wordende, gaat de-
zelve, in eene regte lijn, langs de Aarde tot aan
t voort, zoodat een waarnemer, die in a zijn
llandpunt heeft, en zich van daar naar dat punt
wendt, aldaar den dageraad ziet aanbreken, dewijl
het licht, hoewel flaauw, van t tot zijn oog
wordi