Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kwantes, J.; Wijk, J. van
Uitgave: Amsterdam: S. de Grebber, 1828
2e onveranderde uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5819
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201158
Onderwerp: Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Kosmografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot de wiskundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 47 )
tic zuidelijke tcckcns is, bezuiden het' Toppunt
blijft, terwijl zij bij ons, hoezeer van dag tot dag
van middagshoogte veranderende, altijd bezuiden
^.punt door den MiddagciAel gaat.
. 5.) Dat de Zon, zoo lang zij in de klimmende
teekens is-, bij ons langer boven, dan beneden den
Horizon vertoeft, zoodat, gedurende dien tijd,
de dagen langer dan de nachten zijn, en, om-
gekeerd, wanneer zij zich in de dalende teekens
bevindt, de dagen korter dan de nachten zijn,
wijl zij zich. al&dan bij ons langer beneden, dan
boven den Horizon ophoudt.
. 6.} Dat, wanneer de Zon, ten tijde der nacht-
eveningen, dc Linie befchrijft, zij zoo lang bo-
ven, als beneden den Horizon blijft; hieruit volgt
derhalve, dat dc dag en nacht over de geheele:
Aarde alsdan even lang moeten zijn. Onder den
Evenaar, daarentegen, heeft (gelijk wij hierboven
gezien hebben) eene beftendige gelijkheid van dagen
cn nachten-plaats.
7.) Dat wij m den Zomer-zonneftand den lang-
iten, en in den ^Vinter-zonnefi:and den kortftcn
dag moeten hebben.
Letten wij wijders op het klimmen cn dalen der
Zon aan den Middagcirkel, en houden wij daarbij
onder -het oog,- dat;de wiirmte, over het alge-
meen, , meer door-de hoogte, tot weike de Zon
klimt,, dan vvel door haar langdurig verblijf boven-
den